Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 23/05!

Εν συντομία οι αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ 23/05!

ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ!1.       Σύνταξη πίνακα εκπαιδευτικών που προάγονται από βαθμό σε βαθμό.

 Κυρώθηκαν πίνακες εκπ/κών προακτέων στο βαθμό Β και στο βαθμό Α. Η ΔΔΕ θα αναρτήσει τη σχετική πράξη με όλα τα ονόματα, μόλις αυτή υπογραφεί από την ΠΔΕ.
2.       Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για τη διόρθωση λαθών ή παραλείψεων ως προς την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση.
 Ένσταση του συναδέλφου Τσακίρη Δημητρίου ΠΕ04.01. Απορρίφθηκε με ψήφους 3-2. Ψηφίσαμε υπέρ της απορρίψεώς της.
3.       Οριστικοποίηση πινάκων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών: α. που κρίθηκαν υπεράριθμοι, β. γενικής παιδείας (από μετάθεση και από βελτίωση), γ. Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (από μετάθεση). 
 Δεν υπήρξαν άλλες ενστάσεις ή αιτήσεις διορθώσεως λαθών από τους συναδέλφους. Συνεπώς οι οργανικές θέσεις που καθορίστηκαν με τις αποφάσεις της 17/05, είναι οριστικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ
4.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
 Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των συναδέλφων:
Κανίδου Ζωή, ΠΕ11
Κοσμίδης Ιορδάνης, ΠΕ84
5.       Αφαίρεση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Π.Δ.Ε.

 Σαχτούρη Μαρία, ΠΕ87.02
της αφαιρείται προυπηρεσία 5μηνών και 1 ημέρας, άρα η προυπηρεσία της για χορήγηση μισθ.κλιμακίου είναι 02 Μ και 21 Η. Με ψήφους 4-1. Δεν δεχθήκαμε τη μείωση και συνεπώς μειοψηφήσαμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: