Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Ιδρύονται 4 Γυμνάσια και 1 Λύκειο - κλείνει ένα Γυμνάσιο. Α Λυκειακή τάξη στο Μουσικό Γ/σιο Αλεξ/πολης

Τη ίδρυση τεσσάρων Γυμνασίων κι ενός Λυκείου και την κατάργηση ενός Γυμνασίου στα Γιάννενα προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.
Ειδικότερα, η απόφαση του υπουργού Παιδείας προβλέπει:
Α.   Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2018-2019, Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:
Β. Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2018-2019, Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως:
Γ. Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2018-2019, Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως:

Δ. Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2018-2019, του Ημερήσιου Γυμνασίου Μουσιωτίτσας (κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 2012060) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.

www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: