Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Τι αναφέρει το άρθρο 53 του νέου νομοσχεδίου για τις δομές σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Το Υπουργείο Παιδείας με το νόμο για τις Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου καταργεί το Προεδρικό Διάταγμα 152/2014 που αφορά την αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης και γενικά εκπαιδευτικών. Η αλλαγή αυτή σημαίνει πως εφόσον και όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο όπως έχει θα αφορά, η αξιολόγηση θα αφορά 20.000 στελέχη εκπαίδευσης περίπου και μόνο.
Τι αναφέρεται παράλληλα στο άρθρο 53 για την αξιολόγηση
Στο άρθρο 53 του νομοσχεδίου για τις δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης, σχετικά με το σκοπό και τις αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αναφέρεται ότι αυτό μπορεί να γνωμοδοτεί ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ή εισηγείται αυτεπαγγέλτως προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με: δδ. Την αξιολόγηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των λοιπών απασχολούμενων που συμβάλλουν στην πραγμάτωση του εκπαιδευτικού έργου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς του. Το άρθρο 53 έχει ως εξής:
www.alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: