Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΥΣΔΕ Νο 18/03-07-2018.





Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου Σοφία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 18 ( περίοδος 2017-18 )

Συνεδρίασε στις 03-07-2018 το ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ,
με παρόντα τα παρακάτω τακτικά μέλη:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Πρόεδρος
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2.
Αντιπρόεδρος
Τζάστας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής -Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3.
Μέλος
Κοσμίδου Μαριγούλα, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης
4.
Μέλος
Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
5.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μουσχάκη Γεθσημανή, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
2.        Εξέταση αιτήσεων για διακοπή αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
3.        Εξέταση αιτήσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
4.        Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση αδείας υπηρεσιακής εκπ/σεως με αποδοχές σε εκπ/κό Β/θμιας Εκπ/σεως
5.        Ορισμός αναπληρωτών Δ/ντών Β/θμιας Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
6.        Εξέταση αιτήσεως Σχ. Συμβούλου για χορήγηση αδείας ασκήσεως ιδιωτικού έργου
7.        Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού για απαλλαγή από τα καθήκοντα στελέχους εκπ/σεως

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Α. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές αιτήσεις, χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες άνευ αποδοχών ως εξής:

Δ.Δ.Ε Δράμας

α. σε συν. εκπ/κό ΠΕ07 από 01/09/17 έως 31/08/18 για σοβαρούς προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.
β. σε συν. εκπ/κό ΠΕ86 από 01/09/17 έως 31/08/18 για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών.
γ. σε συν. εκπ/κό ΠΕ08 από 01/09/17 έως 31/08/18 για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

Δ.Δ.Ε Έβρου

σε συν. εκπ/κό ΠΕ06 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.

Δ.Δ.Ε. Καβάλας

α. σε συν. εκπ/κό ΠΕ01 από 01/09/17 έως 31/08/18 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ( σύζυγος υπάλληλος στην Ε.Ε. ) - προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.
β. σε συν. εκπ/κό ΠΕ07 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.
γ. σε συν. εκπ/κό ΠΕ11 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.

Δ.Δ.Ε. Ξάνθης

α. σε συν. εκπ/κό ΠΕ86 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό – αποδοχή θέσης στην Ευρ. Επιτροπή.
β. σε συν. εκπ/κό ΠΕ79.01 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό, λόγω υπηρετήσεως του συζύγου της σε Ελληνική Δημόσια υπηρεσία.
γ. σε συν. εκπ/κό ΠΕ02 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.

Δ.Δ.Ε. Ροδόπης

σε συν. εκπ/κό ΠΕ02 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.

Β. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές αιτήσεις αποφάσισε ομόφωνα την επανεξέταση σε επομένη συνεδρίαση, των αιτημάτων των παρακάτω συν. εκπ/κών :

εκπ/κός ΠΕ03, εκπ/κός ΠΕ06 της Δ.Δ.Ε. Δράμας,
εκπ/κός ΠΕ11, εκπ/κός ΠΕ06 της Δ.Δ.Ε. Καβάλας,
εκπ/κός ΠΕ78, εκπ/κός ΠΕ05 της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
αφού αυτοί καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ισχύ των λόγων που επικαλούνται για τη λήψη της αδείας.

Γ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές αιτήσεις αποφάσισε ομόφωνα, την απόρριψη των αιτημάτων των παρακάτω συν. εκπ/κών :

εκπ/κός ΠΕ02 της Δ.Δ.Ε. Έβρου, διότι οι λόγοι που επικαλείται στην αίτηση δεν είναι οι προβλεπόμενοι από το νόμο, για τη χορήγηση της αδείας.
εκπ/κός ΠΕ86 της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, διότι ζητείται χρονικό διάστημα διαφορετικό από το προβλεπόμενο.
Οι παραπάνω συνάδελφοι μπορούν να επανέλθουν με νέα αίτηση.

Θέμα 2ο :

α. Στη συνεδρίαση της 19/01/2017  είχε χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών για το παρόν σχ. έτος ( έως 31/08/16) σε συν. εκπ/κό ΠΕ81 της Β/θμιας Εκπ/σεως Δράμας, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Η συνάδελφος ζήτησε με αίτησή της την διακοπή χορηγήσεως της παραπάνω αδείας από 16/06, διότι εξέλιπαν οι λόγοι χορηγήσεώς της. Το Συμβούλιο ομόφωνα απέρριψε την αίτηση της συναδέλφου, εκτιμώντας ότι δεν εξέλιπαν οι λόγοι αυτοί.

β. Ομοίως, απορρίφθηκε ομόφωνα αίτηση διακοπής συναδέλφου εκπ/κού ΠΕ04.01 της Β/θμιας Εκπ/σεως Δράμας, στην οποία είχε χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών για το παρόν σχ. έτος ( έως 31/08/16) για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, κατά τη συνεδρίαση της 28/09/2017. Η συνάδελφος ζήτησε με αίτησή της την διακοπή χορηγήσεως της παραπάνω αδείας, διότι εξέλιπαν οι λόγοι χορηγήσεώς της.

Θέμα 3ο :

Εγκρίθηκε ( ομόφωνα ) η απόδοση 2ης ειδικότητας στους παρακάτω συναδέλφους:

α. Δελιακίδης Στέργιος, ΠΕ04.01, 2η ειδικ. ΠΕ84 Ηλεκτρονικών ( σύμφωνα με το άρθρο 29, ΚΕΦ. ΣΤ, του Ν. 4521/18, ΦΕΚ τ. Α, 38 / 02 – 03-2018 ), Δ.Δ.Ε. Έβρου.

β. Κασάπης Αθανάσιος, ΠΕ84, 2η ειδικ. ΠΕ04.01, Δ.Δ.Ε. Ροδόπης.

γ. Μερτζανάκης Σωκράτης, ΠΕ83, 2η ειδικ. ΠΕ86, Δ.Δ.Ε. Δράμας.

δ. Σωπιάδης Γεώργιος, ΠΕ84, 2η ειδικ. ΠΕ80, Δ.Δ.Ε. Ξάνθης.

Θέμα 4ο :

Με αίτησή της συν. εκπ/κός ΠΕ06 της Δ.Δ.Ε. Καβάλας, ζήτησε άδεια υπηρεσιακής εκπ/σεως με αποδοχές για ένα σχολικό έτος. Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. 85342/Ε3/24-05-2018 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, απέρριψε το αίτημα της συναδέλφου. Με την παραπάνω εγκύκλιο προβλέπεται άδεια υπηρεσιακής εκπ/σεως με αποδοχές μόνο για εκπ/κούς υποτρόφους του Ι.Κ.Υ. και εκπ/κούς – ιατρούς οι οποίοι τοποθετούνται από το Υπουργείο Υγείας ως υπεράριθμοι – άμισθοι, για απόκτηση ειδικότητας.

Θέμα 5ο :

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4547/18, Φ.Ε.Κ. τ. Α 102 / 12-06-2018, οι Δ/ντές Β/θμιας Εκπ/σεως όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκπ/κών Θεμάτων των Δ/νσεών τους. Συνεπώς ως αναπληρωτές των Δ/ντών Β/θμιας Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προτείνεται να οριστούν οι παρακάτω συνάδελφοι εκπ/κοί, Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπ/κών Θεμάτων, των αντιστοίχων Δ/νσεων:

Δ.Δ.Ε Δράμας: Πασχαλίδου Αννούλα, ΠΕ88.01
Δ.Δ.Ε Έβρου: Λαμπίρης Γεώργιος, ΠΕ03
Δ.Δ.Ε. Καβάλας: Αλεξίου Ζωή, ΠΕ78
Δ.Δ.Ε. Ξάνθης: Ζηκούδης Χρήστος, ΠΕ04.05
Δ.Δ.Ε. Ροδόπης: Γιαντσόπουλος Γεώργιος, ΠΕ06

Θέμα 6ο :

Με αίτησή της η συν. εκπ/κός Κων/νίδου Ξανθή ΠΕ11, Σχ. Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης, ζήτησε να λάβει άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου, από 01/03 έως και 30/06/2018 για 2 ώρες εβδομαδιαίως στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής. Η συγκεκριμένη εκκρεμότητα μεταφέρθηκε στο ΑΠΥΣΔΕ μετά την κατάργηση των Συμβουλίων Επιλογής Σχ. Συμβούλων. Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη χορήγηση της παραπάνω αδείας.

Θέμα 7ο :

Με αίτησή του συν. εκπ/κός ΠΕ86 Δ/ντής σχ. μονάδας της Δ.Δ.Ε. Καβάλας, ζήτησε απαλλαγή από τα καθήκοντά του για λόγους υγείας. Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την απαλλαγή του από τα παραπάνω καθήκοντα, για τους προαναφερομένους λόγους.

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com

ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail: sofiafil50@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: