Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ No 1/12-07-18 ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ!

Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου ΣοφίαΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ Κ.Ε.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 1Συνεδρίασε στις 12-07-2018 στην Κομοτηνή, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπ/κού Έργου, το οποίο συγκροτήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γ. Αγγελόπουλου, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 4547/2018 /ΦΕΚ τ. Α 102/12-06-18. ( Ολόκληρη η απόφαση συγκροτήσεως στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/07/blog-post_6.html )

Αναλυτικά η σύνθεση είναι:

1.     Για την επιλογή Συντονιστών Εκπ/κού Έργου των κοινών κλάδων εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως ( ΠΕ05, 06, 07, 08, 11, 79, 86, 91 ) και των Συντονιστών Εκπ/κού Έργου Εκπ/σεως για την Αειφορία:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Πρόεδρος
Αποστολακούδης Στέργιος, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου
2.
Παπαδοπούλου Βασιλική, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Μαυρομμάτης Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
3.
Κούλη Όλγα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Δαλκαβούκης Βασίλειος, μέλος ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
4.
Μπαντίκος Κων/νος, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σεως Καβάλας
Σαλπιγγίδης Ανδρέας, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σεως Δράμας
5.
Παπαθανασίου Γεώργιος, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Ξάνθης
Κοσμίδου Μαριγούλα, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης
6.
Μέλλιος Νικόλαος, Δ/ντής του 11ου Δ.Σ. Ξάνθης
Μπαρμπαγιάννη Ευγενία, Δ/ντρια του 19ου Δ.Σ. Καβάλας
7.
Μαυρίδου Ερωφίλη, Δ/ντρια του 6ου Γ/σίου Καβάλας
Αμαραντίδου Σταυρούλα, Δ/ντρια του 5ου Γ/σίου Δράμας
8.
Αργυρίου Αλέξανδρος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως
Παπαδοπούλου Ελένη, αναπληρώτρια αιρετή εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως
9.
Αποστόλου Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως
Μουμτσάκης Απόστολος,  αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως
10..
Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Ιωαννίδης Χρήστος,. αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
11.
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Φιλιππίδου Σοφία, αναπληρώτρια αιρετή εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μουσχάκη Γεθσημανή, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.

2.     Για την επιλογή Συντονιστών Εκπ/κού Έργου των κλάδων εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Πρόεδρος
Αποστολακούδης Στέργιος, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου
2.
Παπαδοπούλου Βασιλική, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Μαυρομμάτης Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
3.
Κούλη Όλγα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Δαλκαβούκης Βασίλειος, μέλος ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
4.
Παπαθανασίου Γεώργιος, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Ξάνθης
Κοσμίδου Μαριγούλα, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης
5.
Μαυρίδου Ερωφίλη, Δ/ντρια του 6ου Γ/σίου Καβάλας
Αμαραντίδου Σταυρούλα, Δ/ντρια του 5ου Γ/σίου Δράμας
6.
Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Ιωαννίδης Χρήστος,. αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
7.
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Φιλιππίδου Σοφία, αναπληρώτρια αιρετή εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μουσχάκη Γεθσημανή, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.

Πριν την έναρξη της συνεδριάσεως για τη σύνταξη των πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων, έγινε συνάντηση εργασίας όλων των μελών [ τακτικών και αναπληρωματικών, όλων των Συλλογικών οργάνων που θα καταρτίσουν πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπ/κού Έργου σε όλες τις βαθμίδες ( τέσσερα Συμβούλια συνολικά ), διαβάστε την απόφαση συγκρότησης που αναφέραμε παραπάνω ], υπό την Προεδρία του Περιφ. Δ/ντού Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Στη συνάντηση αυτή κατατέθηκαν απόψεις για τη λειτουργία των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων και την κοινή αν είναι δυνατόν αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων από τα μέλη όλων των Συμβουλίων. Εμείς (Κουσινίδης – Φιλιππίδου) με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τη λειτουργία παρόμοιων Συμβουλίων Επιλογής όλα τα προηγούμενα χρόνια, ζητήσαμε να αποφευχθούν φαινόμενα αποκλεισμού υποψηφίων για εντελώς τυπικά ζητήματα. Κατά τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας, θα εκδώσουμε ειδική ανακοίνωση όπου θα γνωστοποιούμε τις θέσεις μας για το ζήτημα των επιλογών των ανωτέρω στελεχών.

Κατόπιν ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις με μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως το παρακάτω:

1.      Σύνταξη πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής, με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Υποψήφιοι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου των κοινών κλάδων εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως ( ΠΕ05, 06, 07, 08, 11, 79, 86, 91 ) και των Συντονιστών Εκπ/κού Έργου Εκπ/σεως για την Αειφορία:

Το Συμβούλιο ( όπως παραπάνω, το Νο1 ) κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
21
ΔΕΚΤΟΙ
14
ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ
7

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/07/blog-post_13.html

με τις εξής επικεφαλίδες:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ 2018

Η έγκριση του πίνακα ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ έγινε ομόφωνα.

Η έγκριση του πίνακα ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ έγινε ως εξής:

Στην υποψηφιότητα 1 με ψήφους 8-3. Μειοψηφήσαμε διότι όπως αναφέραμε στη συνεδρίαση, η αιτιολογία απορρίψεως αποτελεί ένα τυπικό ζήτημα άνευ σημασίας.

Στην υποψηφιότητα 2 με ψήφους 8-3 όσον αφορά τη μη δήλωση του κλάδου θέσεως ( μειοψηφήσαμε με την ίδια δημόσια δήλωση όπως και στην υποψηφιότητα 1) και ομόφωνα όσον αφορά τη μη υποβολή μεταφράσεως.

Στην υποψηφιότητα 6 με ψήφους 8-3. Μειοψηφήσαμε με την ίδια δημόσια δήλωση όπως και στην υποψηφιότητα 1.

Στην υποψηφιότητα 7 με ψήφους 8-3. Μειοψηφήσαμε με την ίδια δημόσια δήλωση όπως και στην υποψηφιότητα 1.

Στις υποψηφιότητες 3,4,5 η έγκριση ήταν ομόφωνη.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Υποψήφιοι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου των κλάδων εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως:

Το Συμβούλιο ( όπως παραπάνω, το Νο2 ) κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
21
ΔΕΚΤΟΙ
15
ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ
6

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/07/blog-post_13.html

με τις εξής επικεφαλίδες:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 2018

Η έγκριση του πίνακα ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ έγινε ομόφωνα.

Η έγκριση του πίνακα ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ έγινε ως εξής:

Στην υποψηφιότητα 1 με ψήφους 6-1. Μειοψηφήσαμε διότι όπως αναφέραμε στη συνεδρίαση, η αιτιολογία απορρίψεως αποτελεί ένα τυπικό ζήτημα άνευ σημασίας.

Στις υποψηφιότητες 2,3,4,5,6 η έγκριση ήταν ομόφωνη.

Οι ενστάσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν από 13 – έως 17/07. Η εκδίκαση των ενστάσεων θα γίνει σε συνεδρίαση στις 20/07. Κατά τη συνεδρίαση αυτή θα εκδοθούν και οι αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά τους μόρια.

Παρακάτω παραθέτουμε όλο το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών επιλογής ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ( σύμφωνα με το Υπουργείο ):

2/7/2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
Από 3/7/2018 έως 20/7/2018 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων
12/7/2018Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του.
Από 13/7/2018 έως 17/7/2018 Κατάθεση ενστάσεων
18/7/2018 έως 20/7/2018 Εκδίκαση ενστάσεων
20/7/2018 Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής
20/7/2018 Ανακοίνωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρα κατά φθίνουσα σειρά
Από 20/7/2018 έως 25/7/2018 Κατάθεση ενστάσεων
26/7/2018 έως 30/7/2018 Εκδίκαση ενστάσεων
30/7/2018 Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρα κατά φθίνουσα σειρά
30/7/2018 Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων
2/8/2018 Έναρξη διαδικασίας συνεντεύξεων υποψηφίων.

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούςΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail: sofiafil50@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – 

    ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣΔεν υπάρχουν σχόλια: