Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

ΠΔΕ ΑΜΘ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΜΘ.
Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για τον ορισμό των ημερομηνιών πρόσκλησης των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής
των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης – Πράξη 4η/02-08-2018 - αναρτούμε τον πίνακα με τις ημερομηνίες, κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι’ αυτούς ημερομηνία, υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης ιδιοχείρως (τέρμα Σισμάνογλου, 691 33 Κομοτηνή) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email: pdeamthr@sch.gr) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (2531083555), αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προς το οικείο συμβούλιο επιλογής, το οποίο, αφού εξετάσει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου, σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων και πριν από την κατάρτιση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: