Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ No 3/27-07-18 ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ!Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου ΣοφίαΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ Κ.Ε.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 3

Συνεδρίασε στις 27-07-2018 στην Κομοτηνή
, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπ/κού Έργου, το οποίο συγκροτήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γ. Αγγελόπουλου, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 4547/2018 /ΦΕΚ τ. Α 102/12-06-18. (Ολόκληρη η απόφαση συγκροτήσεως στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/07/blog-post_6.html).

Οι συνεδριάσεις έγιναν ως εξής:
Α. Υποψήφιοι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου των κλάδων εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως:

Παρόντα τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Πρόεδρος
2.
Μαυρομμάτης Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αναπλ. μέλος, στη θέση της κ. Παπαδοπούλου Βασιλικής, μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τακτικού μέλους
3.
Παπαθανασίου Γεώργιος, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Ξάνθης
4.
Μαυρίδου Ερωφίλη, Δ/ντρια του 6ου Γ/σίου Καβάλας
5.
Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
6.
Φιλιππίδου Σοφία, αναπληρώτρια αιρετή εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, στη θέση του συν. Κουσινίδη Χαριλάου, αιρετού εκπροσώπου εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, τακτικού μέλους
Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μουσχάκη Γεθσημανή, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.

Απουσίασε:

η κ. Κούλη Όλγα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τακτικό μέλος, καθώς κι ο αναπληρωτής της κ. Δαλκαβούκης Βασίλειος, μέλος ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως το παρακάτω:

Εκδίκαση ενστάσεων κατά των προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σεως, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και αναπροσαρμογή των οικείων πινάκων.

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ :

1)                     Διαβάστηκε αίτηση – ένσταση του συναδέλφου υποψηφίου με Α.Μ. 201537 ( υποψηφιότητα Νο 2, πίνακας μη δεκτών Β/θμιας ), επί των πινάκων της διαδικασίας της 12/07 ( δεκτοί - μη δεκτοί υποψήφιοι ). Απορρίφθηκε, με ψήφους 5-1. Μειοψηφήσαμε και ζητήσαμε να γίνει δεκτή η ένσταση όπως και κατά τη διαδικασία της 20/07. Διαβάστε τα σχετικά στο ενημερωτικό No 2/20-07-18 στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/07/no-220-07-18.html


2)                     Στο προηγούμενο ενημερωτικό Νο2 / 20-07-18 ( στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/07/no-220-07-18.html ) είχαμε αναρτήσει τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες των συναδέλφων υποψηφίων με την μοριοδότηση του καθενός. Επί αυτών των πινάκων κατατέθηκαν ενστάσεις όπως παρακάτω:

α) Ένσταση Αγγελοπούλου Άννας, ΠΕ02. Ζητούσε τα συνολικά μόρια από τη συγγραφή ενός βιβλίου. Δεκτή ομόφωνα η ένσταση, άρα + 0,25 μόρια.

β) Ένσταση Γερακίνη Αλεξάνδρας, ΠΕ02. Ζητούσε μοριοδότηση για επιμόρφωση. Η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα.

γ) Ένσταση Ζωγραφάκη Μαρίας, ΠΕ02. Ζητούσε μοριοδότηση για: 1) πτυχία ξένων γλωσσών, ομόφωνα δεκτή η ένσταση, +0,5 μόρια, 2) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ομόφωνα δεκτή η ένσταση, +1,0 μόρια και 3) επιμόρφωση σε διαφόρους φορείς, η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα.

δ) Ένσταση Φουντανόπουλου Κων/νου, ΠΕ02. Ζητούσε μοριοδότηση για τρείς δημοσιεύσεις ( είχαν αναγνωριστεί 2 + 1 συλλογική ), δεκτή ομόφωνα η ένσταση, άρα + 0,12 μόρια.

ε) Ένσταση Ανταμπούφη Νικολάου, ΠΕ03. Ζητούσε μοριοδότηση για συγγραφή ενός βιβλίου. Η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα.

στ) Ένσταση Δαργινίδου Λεμονιάς, ΠΕ03. Ζητούσε μοριοδότηση για πτυχίο 2ης ξένης γλώσσας. Δεκτή ομόφωνα η ένσταση, άρα + 0,50 μόρια.

ζ) Ένσταση Χη Φιλιππίδη Βασιλείου, ΠΕ03. Η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα.

Σε αρκετές περιπτώσεις αναπροσαρμόστηκε η μοριοδότηση, μετά από επανυπολογισμό των μορίων.
Τα επίσημα αποτελέσματα της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στοΒ. Υποψήφιοι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου των κοινών κλάδων εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως ( ΠΕ05, 06, 07, 08, 11, 79, 86, 91 ) και των Συντονιστών Εκπ/κού Έργου Εκπ/σεως για την Αειφορία:

Παρόντα τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Α/Α
ΜΕΛΗ
1.
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Πρόεδρος
2.
Μαυρομμάτης Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αναπλ. μέλος, στη θέση της κ. Παπαδοπούλου Βασιλικής, μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τακτικού μέλους
3.
Μπαντίκος Κων/νος, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σεως Καβάλας
4.
Παπαθανασίου Γεώργιος, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Ξάνθης
5.
Μέλλιος Νικόλαος, Δ/ντής του 11ου Δ.Σ. Ξάνθης
6.
Μαυρίδου Ερωφίλη, Δ/ντρια του 6ου Γ/σίου Καβάλας
7.
Αργυρίου Αλέξανδρος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως
8.
Αποστόλου Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως
9.
Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
10.
Φιλιππίδου Σοφία, αναπληρώτρια αιρετή εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, στη θέση του συν. Κουσινίδη Χαριλάου, αιρετού εκπροσώπου εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, τακτικού μέλους
Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μουσχάκη Γεθσημανή, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.

Απουσίασε:

η κ. Κούλη Όλγα, μέλος Δ.Ε.Π. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τακτικό μέλος, καθώς κι ο αναπληρωτής της κ. Δαλκαβούκης Βασίλειος, μέλος ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως το παρακάτω:

Εκδίκαση ενστάσεων κατά των προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κοινών κλάδων εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και αναπροσαρμογή των οικείων πινάκων.

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ :

1)                     Διαβάστηκε αίτηση «θεραπείας» του συναδέλφου υποψηφίου με Α.Μ. 572494 ( υποψηφιότητα Νο 2, πίνακας μη δεκτών κοινών κλάδων ), επί των πινάκων της διαδικασίας της 12/07 ( δεκτοί - μη δεκτοί υποψήφιοι ). Απορρίφθηκε, με ψήφους 7-3. Μειοψηφήσαμε και ζητήσαμε να γίνει δεκτή η αίτηση, όπως και κατά τη διαδικασία της 20/07. Διαβάστε τα σχετικά στο ενημερωτικό No 2/20-07-18 στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/07/no-220-07-18.html


2)Στο προηγούμενο ενημερωτικό Νο2 / 20-07-18 ( στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/07/no-220-07-18.html ) είχαμε αναρτήσει τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες των συναδέλφων υποψηφίων με την μοριοδότηση του καθενός. Επί αυτών των πινάκων κατατέθηκαν ενστάσεις όπως παρακάτω:

α) Ένσταση Γκαντίδου Ευαγγελίας, ΠΕ06. Ζητούσε να αναγνωριστεί ως διδακτική, η προϋπηρεσία της ως Σχ. Σύμβουλος. Η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα.

β) Ένσταση Ζαφειριάδου Παρθένας, ΠΕ06. Ζητούσε μοριοδότηση για: 1) διδακτικό έργο σε ΑΕΙ, η ένσταση απορρίφθηκε με ψήφους 7-3 ( ψηφίσαμε να γίνει δεκτή ή ένσταση της συναδέλφου, κατατέθηκε η σχετική βεβαίωση από το οικείο τμήμα του ΑΕΙ ), 2) διοικητική εμπειρία ως Σχ. Σύμβουλος, ομόφωνα δεκτή η ένσταση, + 2,0 μόρια και 3) αναγνώριση ως διδακτικής, της προϋπηρεσίας της ως Σχ. Σύμβουλος. Η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα, διορθώθηκε όμως η μοριοδότηση της διδακτικής της προϋπηρεσίας, οπότε + 4,0 μόρια.

γ) Ένσταση Κιουτσούκη Παγώνας, ΠΕ07. Ζητούσε μοριοδότηση για: 1) επιμόρφωση, η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα, 2) διδακτικό έργο σε ΑΕΙ, η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα.

δ) Ένσταση Σχοινά Αικατερίνης, ΠΕ02 ( υποψήφια Εκπ/σεως για Αειφορία ). Ζητούσε μοριοδότηση για: 1) επιμόρφωση, η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα, 2) διδακτικό έργο σε ΑΕΙ, η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα και 3) για συγγραφικό έργο σε δύο συλλογικούς τόμους, η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα ( δεν ικανοποιούνταν οι προϋποθέσεις του νόμου ).

ε) Ένσταση Πετρίδου Χαριτίνης, ΠΕ11. Ζητούσε μοριοδότηση για: 1) διοικητική εμπειρία ως προσωρινή αναπληρώτρια Δ/ντρια, ομόφωνα δεκτή η ένσταση, + 0,25 μόρια, 2) επιμόρφωση, ομόφωνα δεκτή εν μέρει η ένσταση, + 0,50 μόρια, 3) για δημοσιευμένη εργασία, ( 1 επιπλέον από τις ήδη αναγνωρισμένες - υπολογισμένες ), η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα
και 4) για εισηγήσεις σε συνέδρια, ( 5 επιπλέον από τις ήδη αναγνωρισμένες - υπολογισμένες ), η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα.

Σε αρκετές περιπτώσεις αναπροσαρμόστηκε η μοριοδότηση, μετά από επανυπολογισμό των μορίων.
Τα επίσημα αποτελέσματα της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στο 
Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων κατά των τροποποιημένων πινάκων, μόνο στο μέρος που αφορά σε αλλαγές σε σχέση με τους Προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς Πίνακες ανά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, όπως αυτοί συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Επιλογής – Πράξη 2η/20-07-2018 – για τις οποίες δεν είχαν υποβληθεί ενστάσεις, τάσσεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 30-07-2018 έως και 01-08-2018.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης ιδιοχείρως (τέρμα Σισμάνογλου, 691 33 Κομοτηνή) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( emali: pdeamthr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2531083555).

Η επομένη συνεδρίαση για την εκδίκαση των παραπάνω ενστάσεων θα γίνει την Πέμπτη 02/08 από τις 09.00 το πρωί.

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail: sofiafil50@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: