Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ Νο3 24/02
Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

Συνεδρίασε στις 24-02-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος
4.
Καλόγερος Γεώργιος, ΠΕ02, ως αναπληρωτής αιρετός στη θέση του Ταταρίδη Ιωάννη ΠΕ19, ο οποίος απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.        Αίτηση – ένσταση υποψήφιας αναπληρώτριας εκπ/κού
2.        Μοριοδότηση & επανακαθορισμός δυσπροσίτων σχολικών μονάδων - Κατάταξη σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σεως σε κατηγορίες μεταθέσεως
3.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή
4.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
5.        Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Η αίτηση – ένσταση της αδιόριστης συναδέλφου - υποψήφιας αναπληρώτριας Ποιμενίδου Μαρίας ΤΕ16, είχε συζητηθεί κατά την προηγουμένη συνεδρίαση ( διάβασε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ). Η αίτηση αυτή απαντήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και από το Δ/ντή Δ.Δ.Ε. Έβρου και έχει σχέση με παλαιότερη απόφαση του ΠΥΣΔΕ ( Σεπτέμβριος 2016 ) που αφορά τη διάθεση του συν. Γρένδα Βασιλείου ΠΕ16.01 στο Μουσικό Γ/σιο Αλεξ/πόλεως για τη διδασκαλία πιάνου. Το ζήτημα που τέθηκε από τον Πρόεδρο του ΠΥΣΔΕ κ.Αποστολακούδη στα μέλη του Συμβουλίου, ήταν αν θα έπρεπε να αναιρεθεί η απόφαση αυτή. Η απόφαση του Συμβουλίου ήταν ομόφωνα αρνητική.

Θέμα 2ο :

Κατατέθηκαν προτάσεις από τον Πρόεδρο του ΠΥΣΔΕ κ.Αποστολακούδη για τον καθορισμό των δυσπροσίτων σχ. μονάδων του Νομού, καθώς και για την αλλαγή του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την κατάταξη σχολικών μονάδων σε κατηγορίες μεταθέσεως.
Μετά από πρότασή μας αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεως για το θέμα αυτό, προκειμένου να ζητηθεί η γνωμοδότηση των Α & Β ΕΛΜΕ του Νομού επί των προτάσεων αυτών.

Θέμα 3ο :

Χορηγήθηκαν άδειες στους παρακάτω συναδέλφους:

α. Ασμίνη Ελευθερία, αναπλ. ΠΕ03, για το ΣΔΕ Ν.Ορ/δος
β. Καζαλτζής Χρήστος, ΠΕ17.03, για το Κ.Ε.Κ. ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
γ. Κεφάλας Δημήτριος, ΠΕ04.02, για το Κ.Ε.Κ. Επιμελητηρίου Έβρου
δ. Λιάρας Δημήτριος, αναπλ. ΠΕ19, για το ΣΔΕ Ν.Ορ/δος
ε. Τσεγγελίδου Ευθαλία, ΠΕ14.02, για το Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξ/πόλεως

Θέμα 4ο :

Αναγνωρίστηκε η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των παρακάτω συναδέλφων:

Μήσιου Αναστασία, αναπλ. ΠΕ02.50

ενώ αντιθέτως απορρίφθηκε

η αίτηση της συν. Προβατίδου Μαρίας, ΠΕ08, διότι ο τίτλος που κατατέθηκε δεν αναγνωρίζεται (ακόμα) ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Θέμα 5ο :
Αναγνωρίστηκαν οι προϋπηρεσίες:

1.      των παρακάτω συν. αναπληρωτών:

α. Αραμπατζή Ιωάννα, ΠΕ01, 00έτη  03μήνες  03ημέρες
β. Αρσενάκη Βασιλική, ΠΕ04.01, 01ε  10μ  06η
γ. Άψη Αικατερίνη, ΠΕ02.50, 00ε  01μ  03η
δ. Γιωτοπούλου Αντιγόνη, ΠΕ16.00.50, 02ε  03μ  26η
ε. Ελευθεράκη Βασιλική, ΠΕ10, 01ε  09μ  21η
στ. Καραθανάση Αναστασία, ΠΕ02.50, 00ε  11μ  03η
ζ. Κυπριώτου Αντωνία, ΠΕ02.50, 00ε  04μ  20η
η. Λαπατώνη Σοφία, ΠΕ18.02, 00ε  09μ  08η
θ. Λιάρας Δημήτριος, ΠΕ19, 02ε  10μ  07η
ι. Μπάτσιος Χρήστος, ΠΕ20.50, 01ε  09μ  21η
ια. Πανδρεμένου Ευαγγελία, ΠΕ03, 01ε  00μ  12η
ιβ. Παπαδοπούλου Αργυρή, ΠΕ02, 05ε  09μ  29η
ιγ. Πατσή Μαρία, ΠΕ02.50, 00ε  10μ  17η
ιδ. Συγγούνη Δήμητρα, ΠΕ02, 09ε  10μ  26η
ιε. Τσάτσικου Ελισάβετ, ΠΕ03.50, 00ε  00μ  24η
ιστ. Τσαντίδου Αναστασία, ΠΕ02.50, 01ε  02μ  08η
ιζ. Χάσικου Ελένη, ΠΕ03.50, 01ε  07μ  27η

2.      των παρακάτω συν. αναπληρωτών Ε.Ε.Π.:

α. Βασιλούδη Ιωάννα, ΠΕ26, 03ε  03μ  03η
β. Εμμανουηλίδου Πηνελόπη, ΠΕ28, 00ε  08μ  10η
γ. Χατζίδου Γεωργία, ΠΕ30, 02ε  05μ  03  

3.      των παρακάτω συν. αναπληρωτών Ε.Β.Π.:

α. Κουρτίδου Μαρία, ΔΕ1 ΕΒΠ, 00ε  01μ  29η


Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: