Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ: Μαθήματα όλο τον Ιούλιο και τα Σάββατα για να καλυφθούν τα κενά σε ΣΔΕ


Αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που δεν πραγματοποιήθηκαν το τρέχον σχολικό έτος (2016-17,λόγω της καθυστέρησης στη στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας . με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό,  προβλέπει απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας  με:
Α. Τη παράταση του σχολικού έτους έως και 31 Ιουλίου
Β. Μαθήματα τα Σάββατα, και
Γ. Αύξηση του ωραρίου κατά μια διδακτική ώρα την ημέρα
 Ειδικότερα:
Α. Στα Σ.Δ.Ε. και τα εκτός έδρας τμήματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και στα οποία δεν έχουν διδαχθεί 6, 5 και 4 γραμματισμοί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φοίτηση των εκπαιδευομένων (Α’ και Β’ κύκλος) και να χορηγηθούν οι τίτλοι σπουδών:
1. παρατείνεται το σχολικό έτος έως 31 Ιουλίου
2. αυξάνεται το ωράριο κατά μια διδακτική ώρα την ημέρα
3. επεκτείνεται η διδασκαλία των γραμματισμών που δεν διδάχθηκαν, δύο Σάββατα (από 6 διδακτικές ώρες) κάθε μήνα και
4. ανατίθενται εργασίες στους εκπαιδευόμενους
Β. Στα Σ.Δ.Ε. και τα εκτός έδρας τμήματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και στα οποία δεν έχουν διδαχθεί 3 γραμματισμοί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φοίτηση των εκπαιδευομένων (Α’ και Β’ κύκλος) και να χορηγηθούν οι τίτλοι σπουδών:
1. παρατείνεται το σχολικό έτος έως 31 Ιουλίου
2. αυξάνεται το ωράριο κατά μια διδακτική ώρα την ημέρα
3. ανατίθενται εργασίες στους εκπαιδευόμενους

Γ. Στα Σ.Δ.Ε. και τα εκτός έδρας τμήματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και στα οποία δεν έχουν διδαχθεί 2 γραμματισμοί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φοίτηση των εκπαιδευομένων (Α’ και Β’ κύκλος) και να χορηγηθούν οι τίτλοι σπουδών:
1. αυξάνεται το ωράριο κατά μια διδακτική ώρα την ημέρα
2. επεκτείνεται η διδασκαλία των γραμματισμών που δεν διδάχθηκαν, δυο Σάββατα (6 διδακτικές ώρες) κάθε μήνα και
3. ανατίθενται εργασίες στους εκπαιδευόμενους
Δ. Στα Σ.Δ.Ε. που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και στα οποία δεν έχει διδαχθεί 1 γραμματισμός, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φοίτηση των εκπαιδευομένων (Α’ και Β’ κύκλος) και να χορηγηθούν οι τίτλοι σπουδών:
1. αυξάνεται το ωράριο κατά μια διδακτική ώρα την ημέρα και
2. ανατίθενται εργασίες στους εκπαιδευόμενους
Ε. Στα Σ.Δ.Ε. και τα εκτός έδρας τμήματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και στα οποία δεν έχει διδαχθεί πλήρως κανένας γραμματισμός, προκειμένου να καλυφθεί το πρόγραμμα σπουδών (Α’ και Β’ κύκλος) και να χορηγηθούν οι τίτλοι σπουδών:
1. παρατείνεται το σχολικό έτος έως 31 Ιουλίου
2. επεκτείνεται η διδασκαλία των γραμματισμών όλα τα Σάββατα (6 διδακτικές ώρες) κάθε μήνα έως τέλος Ιουλίου
3. αυξάνεται το ωράριο κατά μια διδακτική ώρα την ημέρα
4. ανατίθενται εργασίες στους εκπαιδευόμενους
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα Σ.Δ.Ε. και τα εκτός έδρας τμήματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και στα οποία έχουν διδαχθεί όλοι οι γραμματισμοί, δεν διαφοροποιούν το πρόγραμμά τους:
Τέλος, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αποφάσισε  την αύξηση των ωρών διδασκαλίας (ανώτερο όριο 30 ώρες) του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Δ.Ε. με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το διδακτικό έτος 2016-17 και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να αναπληρωθούν οι ώρες των γραμματισμών που δεν έχουν διδαχθεί ή έχουν διδαχθεί ελλιπώς.

www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: