Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: 7ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ


Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

Συνεδρίασε στις 10-05-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:


Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.        Αναμόρφωση πινάκων κενών και πλεονασμάτων εκπ/κού προσωπικού σχ. μονάδων Β/θμιας Εκπ/σεως Ν. Έβρου, μετά τις μεταθέσεις του έτους 2017 - Ρύθμιση τυχουσών υπεραριθμιών
2.        Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπ/κών
3.        Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών
4.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή
5.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Στην αρχή της συνεδριάσεως διανεμήθηκαν στα μέλη του Συμβουλίου πίνακες με αριθμητικά δεδομένα (+/-) ωρών διδασκαλίας ανά ειδικότητα και ανά Σχολείο, με βάση τους οποίους εξάγονται τα κενά-πλεονάσματα. Τα δεδομένα αυτά ήταν ομαδοποιημένα στις νέες ομάδες Σχολείων του Νομού, όπως αυτές προέκυψαν με την σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ στις 08/02/2017 (διαβάστε σχ. στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ).
Τα αριθμητικά δεδομένα αυτά προέκυψαν από την υπηρεσιακή επεξεργασία των στοιχείων των διορθωμένων πινάκων Α των Σχολείων, είχαν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Δ.Δ.Ε. από το βράδυ της Δευτέρας 08/05 και είχαν επαναδημοσιευθεί από το δικό μας site. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κλήθηκαν τα μέλη του ΠΥΣΔΕ να διαπιστώσουν την ύπαρξη κενών ή υπεραριθμιών.

Στην τοποθέτησή μας αναφέραμε τα εξής:

Α. Οι υπεραριθμίες των συναδέλφων εκπ/κών στην πλειονότητά τους είναι πλασματικές, διότι εκδίδονται και υπολογίζονται με βάση:

· το αυξημένο από το 2013, διδακτικό ωράριο,
· Τις αλλαγές των ωρολογίων προγραμμάτων σε συνδυασμό με την κατάργηση του 3ώρου των υπευθύνων εργαστηρίων (ο περίφημος <<κόφτης>> Φίλη). Μόνο στο νομό μας οι συνέπειες αυτού του <<κόφτη>> ήταν 50 περίπου θέσεις εκπ/κών!
·                  Τη μείωση ειδικοτήτων και τομέων στην ΤΕΕ
· Τις απαράδεκτες εγκυκλίους για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων γενικής παιδείας, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, καθώς και για τις κατευθύνσεις και τις Ο.Π. στα ΓΕΛ
·                  Τις απαράδεκτες εγκυκλίους για τα ξενόγλωσσα τμήματα
· Τη συνεχιζόμενη μη εφαρμογή των παιδαγωγικών ρυθμίσεων μείωσης του αριθμού των μαθητών στα τμήματα που υπάρχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
· Τη μη εφαρμογή των προτάσεων του εκπ/κού κινήματος για τους αριθμούς μαθητών στα τμήματα (o αριθμός των μαθητών στα τμήματα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20 για τα τμήματα των Γυμνασίων και της γενικής παιδείας των Λυκείων, τους 15 στις κατευθύνσεις και τους 10 για τα εργαστήρια) κ.α.
Β. Πρώτη φορά πέρυσι εκδόθηκαν 63 ονομαστικές υπεραριθμίες εκ των οποίων μόνο σε 7 περιπτώσεις συναδέλφων έγινε άρση υπεραριθμίας, δηλαδή κατέλαβαν κάποια άλλη οργανική θέση. Οι υπόλοιποι είτε παρέμειναν στη θέση τους ή σε κάποιες περιπτώσεις κατέλαβαν κάποιο λειτουργικό κενό κατά τη διαδικασία του Σεπτεμβρίου, που ούτως ή άλλως θα συνέβαινε και χωρίς το χαρακτηρισμό τους. Ζήσαμε από κοντά την ταλαιπωρία και την αγωνία των συναδέλφων μας, σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Στη συντριπτική πλειονότητα των παραπάνω 63 συναδέλφων, ο χαρακτηρισμός τους δεν είχε απολύτως κανένα νόημα! Πιστεύουμε ότι η αθρόα έκδοση υπεραριθμιών, μπορεί μεν να ικανοποιεί το <<γράμμα>> της σχετικής νομοθεσίας, ακυρώνει όμως το <<πνεύμα>> της. και σίγουρα δεν υπηρετεί το σκοπό της προστασίας των συναδέλφων.
Τέλος δε θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι από το 2016, το Υπουργείο ζητάει από τις Δ.Δ.Ε να αναγράφουν στον πίνακα Γ κενών-πλεονασμάτων και τον αριθμό των υπεραρίθμων κατά ειδικότητα!

Γ. Επειδή προβλέπουμε να εκτυλίσσεται το ίδιο σκηνικό κι εφέτος,

Ζητάμε:
·  Να μην εκδοθεί υπεραριθμία αν δεν υπάρχει αντίστοιχη οργανική θέση για τοποθέτηση των συναδέλφων στην ίδια ή όμορη ομάδα, όπως γινόταν μέχρι το 2015.
( Την πρόταση αυτήν την υποβάλλουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να προστατευθούν οι συνάδελφοί μας. )

Η πρότασή μας τέθηκε σε ψηφοφορία και απορρίφθηκε διότι έλαβε μία(1 ) ψήφο. Ο Πρόεδρος πρότεινε την απόρριψη του αιτήματός μας με την αιτιολογία ότι πρέπει να αποτυπωθεί η πραγματική υπηρεσιακή εικόνα κατά ειδικότητα και ανά Σχολείο.
Μετά την απόρριψη των προτάσεών μας δηλώσαμε ότι:

Θα καταψηφίσουμε τις υπεραριθμίες εκεί όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό για να γίνει η άρση τους.

Τα αποτελέσματα αυτού του ΠΥΣΔΕ είναι ως εξής:


1.      ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓ. ΚΕΝΩΝ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,

με τις εξής διορθώσεις:

ΠΕ03, 2ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως                    - 27
ΠΕ06, 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως                    + 20
ΠΕ10, ΓΕΛ Διδ/χου                                     0
ΠΕ13, ΓΕΛ Διδ/χου                                     + 4
ΠΕ17.03, 1ο ΕΠΑΛ Διδ/χου                       0
ΠΕ19-20, 2ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως                 + 22

Στους ΠΕ19-20, 3ο Γ/σιο Αλεξ/πόλεως πρέπει να είναι + 26 κι όχι + 28.

2.      Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Ψήφισα θετικά ( και το σχετικό αποτέλεσμα ήταν ομόφωνο ) μόνο, στις εξής περιπτώσεις:

ΠΕ02,

α. τις υπεραριθμίες στην 1η ομάδα και στη 2η, επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό στην 1η ομάδα
β. την υπεραριθμία του Γ/σίου Πέπλου (4η ομάδα), επειδή το Σχολείο κλείνει και η συνάδελφος πρέπει να διεκδικήσει οργανικό κενό, σε άλλη ομάδα
γ. και την υπεραριθμία της 8ης ομάδας (Γ/σιο & Λυκ. Τάξεις Μεταξάδων), επειδή στην όμορη 9η ομάδα υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό

4 συνολικά

ΠΕ03,

την μοναδική υπεραριθμία στην 1η ομάδα επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό στην ίδια ομάδα

ΠΕ04
την υπεραριθμία του Γ/σίου Πέπλου (4η ομάδα), επειδή το Σχολείο κλείνει και η συνάδελφος πρέπει να διεκδικήσει οργανικό κενό, σε άλλη ομάδα

1 συνολικά

ΠΕ06,

την υπεραριθμία στην 1η ομάδα επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό στην ίδια ομάδα

1 συνολικά

ΠΕ11

την υπεραριθμία του Γ/σίου Πέπλου (4η ομάδα), επειδή το Σχολείο κλείνει και η συνάδελφος πρέπει να διεκδικήσει οργανικό κενό, σε άλλη ομάδα

1 συνολικά

ΠΕ12.01, ΠΕ17.05

την μοναδική υπεραριθμία στην 1η ομάδα, επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό για το μάθημα της Τεχνολογίας στην ίδια ομάδα

ΠΕ12.05, ΠΕ17.03, ΠΕ17.07, ΤΕ01.017

την μοναδική υπεραριθμία στην 1η ομάδα, επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό για το μάθημα της Τεχνολογίας στην ίδια ομάδα

ΠΕ12.06, ΠΕ12.10, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08

τις υπεραριθμίες στην 1η ομάδα, επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό για το μάθημα της Τεχνολογίας στην ίδια ομάδα

2 συνολικά

ΠΕ18.18

την μοναδική υπεραριθμία στην 1η ομάδα, επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό για το μάθημα της Τεχνολογίας στην ίδια ομάδα

ΠΕ19-20

τις υπεραριθμίες στην 1η ομάδα, επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό στην ίδια ομάδα

10 συνολικά

Σε όλες τις υπόλοιπες (52) περιπτώσεις δε συμφωνήσαμε και οι υπεραριθμίες αποφασίστηκαν με πλειοψηφία 4-1.

Στην επομένη συνεδρίαση θα ζητήσουμε:

α) Να μην χαρακτηριστούν ονομαστικά ως υπεράριθμοι όσοι εκπ/κοί δεν υποβάλουν αίτημα και είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στο Σχολείο τους
( αναφερόμαστε μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία ).
β) Να μην χαρακτηριστεί ως ονομαστικά υπεράριθμος όποιος εκπ/κός δεν καταλάβει οργ. κενό σύμφωνα με την αίτησή του.
Αυτή ήταν άλλωστε η πρακτική των προηγουμένων ετών (πλην του 2016).

3.      Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ


Τα κενά αποφασίστηκαν ομόφωνα.

Επίσης στο http://agonsysp.blogspot.gr/2017/05/blog-post_65.html#more, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις οδηγίες της Δ.Δ.Ε. Έβρου σχετικά με τις επόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες ( δηλώσεις, χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών κλπ.)

Υπενθυμίζουμε ότι για όσους επιθυμούν να υποβάλουν θετική δήλωση υπεραριθμίας, η προθεσμία είναι μέχρι τη Δευτέρα 15/05.

Ακόμη διευκρινίζεται (μετά από επικοινωνία με τον Δ/ντή της Δ.Δ.Ε.) ότι: Οι συν. εκπ/κοί που στον κλάδο-ειδικότητα του Σχολείου τους διαπιστώνεται υπεραριθμία και δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, δεν χρειάζεται να υποβάλουν σχετική αρνητική δήλωση.

Όσον αφορά την υποβολή των αιτήσεων υπεραριθμίας, συστήνουμε τους συναδέλφους να αναγνώσουν τη σχετική νομοθεσία που έχουμε αναρτήσει στον ιστότοπό μας.


ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ κλπ.


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ. Α ΜΕΡΟΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

και να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, για διευκρινίσεις.

Θέμα 2ο :

Αναγνωρίστηκαν οι προϋπηρεσίες των παρακάτω μονίμων συν. εκπ/κών:

α. Δαγκάκη Αναστασία ΠΕ11,  01έτη  00μήνες  12ημέρες, με πλειοψηφία 4-1, μειοψήφησε ο Πρόεδρος
β. Σεβασλίδου Νεραντζούλα, ΠΕ19,  01έτη  08μήνες  00ημέρες
γ. Σολκίδου Αναστασία, ΠΕ04.01,  00έτη  00μήνες  07ημέρες, (εκπ/κή και μισθολογική αναγνώριση)
δ. Κυριακίδου Παναγιώτα, ΠΕ09,  05έτη  00μήνες  09ημέρες

Θέμα 3ο :

Αναγνωρίστηκαν οι προϋπηρεσίες:

1.      των παρακάτω συν. αναπληρωτών:

α. Λιάρας Δημήτριος, ΠΕ19,  03ε  09μ  04η
β. Κοτσίνας Σταύρος, ΠΕ16.01,  00ε  08μ  22η

2.                      των παρακάτω συν. αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, στην ενισχυτική διδασκαλία:
α. Γκάγκου Δέσποινα, ΠΕ02,  00ε  08μ  14η
β. Δεκίδου Χριστίνα, ΠΕ02,  02ε  04μ  20η
γ. Δεληγεώργη Αικατερίνη, ΠΕ04.01,  00ε  01μ  15η
δ. Θεοκλήτου Μαρία, ΠΕ02,  02ε  00μ  16η
ε. Κούζα Βασιλική, ΠΕ06,  00ε  11μ  02η
στ. Κουκογιαννίδου Θεοδώρα, ΠΕ02,  02ε  03μ  18η
ζ. Λιάμπα Κλεαρέτη, ΠΕ03,  00ε  02μ  25η
η. Μαλιακούδη Χρυσή, ΠΕ02,  05ε  01μ  02η
θ. Μιχαηλίδου Ελένη, ΠΕ02,  03ε  05μ  01η
ι. Τζιβανάκη Κυριακή, ΠΕ03,  00ε  02μ  21η
ια. Τσιτσικλή Παναγιώτα, ΠΕ02,  02ε  03μ  19η
ιβ. ΧηΙωάννου Θάλεια, ΠΕ03, 00ε  06μ  24η
Θέμα 4ο :

Χορηγήθηκαν άδειες στους παρακάτω συναδέλφους:

α. Γιωτοπούλου Αντιγόνη, ΠΕ16.00.50, στο ΣΔΕ Αλεξ/πόλεως, από 02/05, για 15 ώρες/εβδ.
β. Ελευθεράκη Βασιλική, ΠΕ10, στο ΣΔΕ Ξάνθης, από 02/05, για 9 ώρες/εβδ.
γ. Λεμονίδης Χαράλαμπος, ΠΕ17.07, στο ΔΙΕΚ Αλεξ/πόλεως, από 30/03, για 4 ώρες/εβδ.
δ. Λεωνίδης Θεόδωρος, ΠΕ03, στο ΣΔΕ Ν.Ορ/δας, από 02/05, για 10 ώρες/εβδ.
ε. Μουτουσίδης Ευστράτιος, ΠΕ04.01, στο ΣΔΕ Ν.Ορ/δας, από 02/05, για 9 ώρες/εβδ.

Θέμα 5ο :

Αναγνωρίστηκε η συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών των παρακάτω συναδέλφων:

α. Ζαρκάδη Νικολάου, αναπλ. μειωμ. ωραρ., ΠΕ04.01, (μεταπτυχιακό και διδακτορικό)
β. Κυριακίδου Παναγιώτας, ΠΕ09, (μεταπτυχιακό )


Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: