Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Τα επιπλέον μέλη στο Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης Δ.Ε. ΕΒΡΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ
Απόφαση συγκρότησης ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ Φ.30/10009Ι/21-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΘΩΔ4653ΠΣ-5Φ0)

IΔIOTHTA
ΕΠΩΝΥΜΟ              
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
Σχολικός Σύμβουλος (Τακτικό μέλος)

Γκοτζαρίδης                      

Χρήστος

Βασίλειος

ΠΕ04
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρ.(Τακτικό μέλος )

Δόδουλα                    

Αλεξάνδρα

Παναγιώτης

ΠΕ17.08
Σχολικός Σύμβουλος
(Αναπληρωματικό μέλος)

Ναλμπάντη                    

Θεοδώρα

Δημοσθένης

ΠΕ19
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρ(Αναπληρωματικό μέλος)

Κοτζιάκαλφας              

Παράσχος

Ευάγγελος

ΠΕ17.04

                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια: