Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΡΙΟ 19/07


ΘΕΜΑ: «28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ»
Παρακαλείστε να προσέλθετε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου στις 19 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Αναγνώριση προυπηρεσίας εκπ/κών για βαθμολογική εξέλιξη

2. Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή 

3. Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων  σπουδών 

4. Τοποθέτηση εκπ/κού κλάδου ΠΕ09 μετά από ανδρομικό διορισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, σε περίπτωση που δε δύνανται 
να παραστούν στη συνεδρίαση, να ειδοποιούν τον νόμιμο αναπληρωτή τους, καθώς και τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Διευθυντής της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ 

Αποστολακούδης Στέργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: