Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Προβληματισμός σχετικά με τη διάταξη για την διάθεση εκπαιδευτικών Φ.Α -ΠE11 στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα
Aλεξ/πολη 03-08-2017

ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Δ/νση Δ.Ε Έβρου
blogs.sch.gr/nikitpapa

ΘΕΜΑ : «Προβληματισμός σχετικά με τη διάταξη για την διάθεση εκπαιδευτικών Φ -ΠE11 στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα»


Ψηφίστηκε πρόσφατα στην ελληνική Βουλή ένα νέο πολυνομοσχέδιο, για τη ρύθμιση θεμάτων παιδείας και μεταξύ των διατάξεων αυτού υπάρχει ΄΄μέριμνα΄΄ για την τοποθέτηση εξ ολοκλήρου ή μερική- των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11Φυσικής Αγωγής που βρίσκονται στην διάθεση ή και πλεονάζουν σε N.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα σε Εθνικά Αθλητικά Κέντρα και σε προγράμματα και δράσεις της Γ.Γ.Α. και του Υπουργείου Παιδείας.
Επιτρέψτε  μου  παρακαλώ  λίγες  σύντομες  σκέψεις    σχετικά  με  την συγκεκριμένη διάταξη. Καταρχάς, η εν λόγω διάταξη ενδεχομένως να δίνει κάποια πρόσκαιρη υπηρεσιακή λύση για έναν μικρό σχετικά αριθμό εκπαιδευτικών του κλάδου αυτού και κυρίως αυτών που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντα ή πόλεις στις οποίες παράλληλα λειτουργούν Εθνικά Αθλητικά Κέντρα (Ε.Α.Κ.) και σχετικά προγράμματα και δράσεις της Γ.Γ.Α. Τι γίνεται όμως με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς - οι οποίοι μάλιστα  δεν είναι λίγοι- που βρίσκονται σε περιοχές της περιφέρειας, όπως τον Έβρο ή την νησιωτική Ελλάδα;. Στις περιοχές αυτές ελάχιστος ή σχεδόν μηδενικός είναι ο αριθμός των  αθλητικών κέντρων (ΕΑΚ) και των αναφερομένων στην διάταξη προγραμμάτων; Στον Έβρο συγκεκριμένα που δεν υπάρχουν Εθνικά Αθλητικά Κέντρα (ΕΑΚ) και παράλληλα εφαρμόζονται δυο (2) σχετικά προγράμματα ( αυτά της κολύμβησης στις πόλεις της Αλεξ/πολης και της Ορεστιάδας) ο αριθμός των εκπαιδευτικών κλάδου Φυσικής Αγωγής που  διατίθεται  σε  αυτά δεν ξεπερνάει το 20%-25% αυτών που βρίσκονται στην διάθεση ή πλεονάζουν.
Παράλληλα τίθενται και ουσιαστικά θέματα υπηρεσιακής διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, μου έλεγε φίλος έμπειρος εκπαιδευτικός σε υπηρεσιακά θέματα- ανέφερε τα κάτωθι :
΄΄…Έχουμε εδώ στον Έβρο τέτοια Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;…Υποθέτω ότι αν υπάρχουν τέτοια κέντρα θα βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη. Ποιος θα διατεθεί λοιπόν εκεί; Λέει η νέα διάταξη ότι θα πρέπει να πλεονάζει (ή να πάει για συμπλήρωση ωραρίου).
Για  να  πλεονάζει  όμως  κάποιος  συνάδελφος,  αυτό  σημαίνει  ότι  θα έχουμε καλύψει όλα τα κενά (Σαμοθράκη, Δίκαια, Κυπρίνο κ.τ.λ. ). Επομένως δεν δημιουργείται μια μεγάλη αδικία;   Αυτοί    που   θα “περισσέψουν”   θα   έχουν    λιγότερα μόρια,     όμως    θα   μπορούν   να διατεθούν  εκεί.  Ενώ  κάποιοι  με  περισσότερα  μόρια,  θα  κληθούν  να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες σε απομακρυσμένα σχολεία.»
Φρονώ  ότι  ο  παραπάνω  προβληματισμός     μπορεί  να  εγείρει    ένα ουσιαστικό θέμα, αυτό που αφορά την δίκαιη (τυπικά , αλλά και ηθικά ) διαχείριση του εν λόγω  εκπαιδευτικού δυναμικού που βρίσκεται στην διάθεση ή πλεονάζει- και εδώ αναφερόμαστε σε εκπαιδευτικούς με 25 και πλέον έτη υπηρεσίας- .
Εκείνο όμως που θα ήθελα να τονίσω με ιδιαίτερη έμφαση για μια ακόμη φορά είναι ότι μια μόνιμη και δίκαιη λύση στο συγκριμένο θέμα μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και πολιτικές που θα αναβαθμίζουν ουσιαστικά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και του σχολικού αθλητισμού γενικότερα. Μια αναβάθμιση προς όφελος όχι μόνο των εκπαιδευτικών του κλάδου, αλλά πρωτίστως και πάνω απ΄ όλα του ίδιου του μαθητή. Το συγκεκριμένο μάθημα χρήζει μιας άλλης εκπαιδευτικής , αθλητικής και πολιτισμικής θέσης και λειτουργίας στη δημόσια εκπαίδευση. Άλλωστε μια ματιά στον ρόλο και τη θέση του μαθήματος στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών (ώρες μαθήματος, οργάνωση,  υποδομές)  μας αρκεί .
Με την ευκαιρία επαναφέρω θέσεις   και προτάσεις   που διαχρονικά έχουν καταγραφεί από εκπαιδευτικούς συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς του κλάδου , με στόχο την ουσιαστική και σε βάθος αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού μας Αθλητισμού. Η υιοθέτηση μέρος των παρακάτω προτάσεων μπορεί όχι μόνο να συμβάλλει στην διασφάλιση της οργανικότητας όλων των εκπαιδευτικών του κλάδου , αλλά πρωτίστως πέρα και πάνω απ’ όλα στην μεγιστοποίηση των στόχων και επιδιώξεων της Φυσικής Αγωγής και του σχολικού αθλητισμού .

1.    α. Τρίωρη -τουλάχιστον - διδασκαλία του μαθήματος Φ.Α. ανά εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου - Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Εσπερινό).
β. Νέο αναλυτικό πρόγραμμα για τα λύκεια, με την ύπαρξη βιβλίου εκπαιδευτικού - μαθητή, όπως στο γυμνάσιο.
2.    Τετράωρη διδασκαλία του μαθήματος Φ.Α. στην Α/θμια σε όλες τις τάξεις των ΕΑΕΠ με αναβάθμιση όλων των δημοτικών σχολείων σε ΕΑΕΠ και παράλληλη δημιουργία δεύτερης οργανικής θέσης όπου χρειάζεται.
3.  Εισαγωγή της Φ.Α. και στη Προσχολική Αγωγή σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Πολιτείας και τις

προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας.

4.  Προετοιμασία υποψηφίων (ΤΕΦΑΑ ,στρατιωτικές σχολές –Σώματα ασφαλείας) της Γ’ Λυκείου ενταγμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα  ή με την θέσπιση  ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
5.    Επανασύσταση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής τα οποία καταργήθηκαν (Ν.4027/2011, ΦΕΚ 233/Α) επιφέροντας αποδιοργάνωση και δυσχέραιναν τον σχολικό και σωματειακό αθλητισμό.
6.    Ύπαρξη περισσοτέρων συμβούλων Φυσικής Αγωγής στη Α/θμια και στη Β/θμια εκπαίδευση , κατά περιοχή και ομάδες σχολείων
7.    Αναβάθμιση των σχολικών πρωταθλημάτων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ύστερα από διαβούλευση καθηγητών Φ.Α που διδάσκουν στις δυο βαθμίδες σε συνεργασία με Σχολικούς συμβούλους και τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
8.    Δημιουργία ΤΑΔ-ΕΤΑΔ στις μεγάλες πόλεις των νομών και άμεση ενεργοποίηση των Μ.Ο.Α. (Μαθητικοί Όμιλοι Αθλημάτων)
9.  Να επανέλθει σε ισχύ η στελέχωση των ΚΕΔΔΥ με εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής όπως ίσχυε με τους νόμους 3848/10 και 3699
10.  νταξη Συμβούλου Φυσικής Αγωγής στο ΙΕΠ όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες ειδικότητες εκπαίδευσης.
11.  φαρμογή του προγράμματος εκμάθησης Κολύμβησης σε όλη την επικράτεια.

12.  Θέσπιση οργανικών θέσεων Ειδικευμένων Εκπαιδευτικών Φ.Α. (ΠΕ11) στα Ειδικά Σχολεία.

13.  α αναβαθμιστεί το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο (αύξηση των ωρών διδασκαλίας).
14.  Σύνδεση του μαθήματος με τα προγράμματα Αγωγής Υγείας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

15.   Να κατασκευαστούν Κλειστά γυμναστήρια, σε όλα τα Σχολεία της πατρίδας μας,

16.  α ενισχυθεί ο Σχολικός Αθλητισμός, με καλύτερη στελέχωση και αξιοποίηση των ειδικοτήτων των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
17.  α συνδεθεί ο σχολικός και ο εξωσχολικός αθλητισμός.

18.  α εισαχθεί το μάθημα της Αθλητικής Παιδείας στα σχολεία της χώρας μας, το οποίο θα διδάσκεται από Εκπαιδευτικούς Φ.Α.
19 .Προγράμματα ανάπτυξης των παραδοσιακών χορών

20. Να διανεμηθεί κατάλληλο αθλητικό υλικό για τον Σχολικό Αθλητισμού.

 Υ. Γ.  Επιπροσθέτως, η ιδιαιτερότητα  του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (διαφορετικό φύλο, διαφορετικές κινητικές και φυσικές δυνατότητες μαθητώνριών, παρουσία μαθητώνριών με ευαίσθητες σωματικές/μορφολογικές  ιδιαιτερότητες -π.χ παχύσαρκοι ή υπέρβαροι, καθώς και η αυξημένη επικινδυνότητα τραυματισμών και παροχής Α’ Βοηθειών, χρήζει επιβεβλημένη την παρουσία  ενός εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής ανά ένα συγκεκριμένο αριθμό
μαθητώνριών π.χ. ένα (1) εκπαιδευτικό ανά 15 μαθητέςριες.

Με εκτίμηση!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: