Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΚΤΑΚΤΟ! ΕΠΕΙΓΟΝ! ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ!


Από τη ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Καλούνται οι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ.: 11483/10.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΘΓ54653ΠΣ-ΡΕΖ) απόφαση του Διευθυντή της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, εάν το επιθυμούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, εκ νέου και μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, προκειμένου η υπηρεσία μας να εξετάσει το ενδεχόμενο επανατοποθέτησής τους σε σχολικές μονάδες της περιοχής Α΄ Έβρου
Δεν υπάρχουν σχόλια: