Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

ΑΠΥΣΔΕ, ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ!
ΔΡΑΜΑ


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  125
ΠΑΜΕ                                              82
ΔΑΚΕ                                               283
ΠΕΚ                                                  33
ΣΥΝΕΚ                                            109


ΕΒΡΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  357
ΠΑΜΕ                                              97
ΔΑΚΕ                                               162
ΠΕΚ                                                  40
ΣΥΝΕΚ                                            114


ΚΑΒΑΛΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  145
ΠΑΜΕ                                              107
ΔΑΚΕ                                               241
ΠΕΚ                                                  86
ΣΥΝΕΚ                                            147

ΞΑΝΘΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  66
ΠΑΜΕ                                              53
ΔΑΚΕ                                               244
ΠΕΚ                                                  50
ΣΥΝΕΚ                                            196

ΡΟΔΟΠΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  107
ΠΑΜΕ                                              27
ΔΑΚΕ                                               102
ΠΕΚ                                                  165
ΣΥΝΕΚ                                            65

ΣΥΝΟΛΟ


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  800
ΠΑΜΕ                                              366
ΔΑΚΕ                                               1032
ΠΕΚ                                                  374
ΣΥΝΕΚ                                            631ΔΑΚΕ
Εκλέγονται Κάππος Κων/νος, τακτικός
                     Ιωαννίδης Χρήστος, αναπληρωματικός

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Εκλέγονται Κουσινίδης Χάρης, τακτικός
                     Δεμερδεσλής Γιώργος, αναπληρωματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια: