Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 10, για τη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 08/06


Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

Συνεδρίασε στις 08-06-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος
4.
Καλόγερος Γεώργιος, ΠΕ02, ως αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, στη θέση του Ταταρίδη Ιωάννη ΠΕ19, ο οποίος απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Τοποθετήσεις εκπ/κών
2.        Εξέταση τυχουσών αιτήσεων (που δεν αποτελούν ενστάσεις) για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων του 2ου θέματος ημερησίας διατάξεως του προηγουμένου ΠΥΣΔΕ «Τοποθετήσεις εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις μετά το χαρακτηρισμό τους ως υπεραρίθμων»
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως:

Μετά από έγγραφη πρόταση τεσσάρων μελών του ΠΥΣΔΕ (τριών τακτικών κι ενός αναπληρωματικού) συζητήθηκε προ ημερησίας διατάξεως το θέμα που προέκυψε από τη συνεδρίαση της 16/05 και αφορούσε:

Επανεξέταση της υπάρξεως ή μη του οργανικού κενού στην ειδικότητα ΠΕ09 στο Εσπ. ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως

Το θέμα αυτό, όπως είχαμε σημειώσει στο ενημερωτικό Νο 9 είχε αρνηθεί να θέσει προς συζήτηση ο Πρόεδρος κ. Αποστολακούδης στη συνεδρίαση της 02/06. Τώρα μετά την έγγραφη πρότασή μας συζητήθηκε.

Κατ’ αρχήν τέθηκε από τον Πρόεδρο το ζήτημα αν οι ώρες συνολικά στους ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13 στο συγκεκριμένο σχολείο είναι 12 ή παρακάτω. Αποδείξαμε χρησιμοποιώντας υπηρεσιακά έγγραφα ( πρόγραμμα Σχολείου με την υπογραφή του κ. Αποστολακούδη ) ότι οι ώρες είναι 10. Αλλά αν ανατρέξει κάποιος και στις δημόσιες αναρτήσεις της Δ.Δ.Ε. κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016, όταν για πρώτη φορά το παρόν ζήτημα απασχόλησε το ΠΥΣΔΕ, θα διαπιστώσει ότι η διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου συναδέλφου ΠΕ09 στο Εσπ. ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως, έγινε για 10 ώρες ( ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ ΠΡΑΞΗ 32η/ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ 7810/ 9-9-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ ).

Κατά την ψηφοφορία τα μέλη του Συμβουλίου κατά πλειοψηφία (4-1) έκριναν ότι οι ώρες είναι 12. Όπως είναι προφανές μειοψηφήσαμε, ισχυριζόμενοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι οι ώρες είναι 10 και δεν θα έπρεπε να δοθεί οργανικό κενό.

Κατόπιν το ζήτημα που τέθηκε ήταν αν το οργανικό κενό θα δοθεί στην ειδικότητα των ΠΕ09 ή ΠΕ10 ή ΠΕ13. Κατά πλειοψηφία (4-1) αποφασίστηκε να δοθεί στην ειδικότητα των ΠΕ09, εφ’ όσον υπάρχει υπεράριθμος ΠΕ09 στην ίδια ομάδα που διεκδικεί κενό. Μειοψηφήσαμε και πάλι, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην προηγουμένη ψηφοφορία.

Για το θέμα αυτό διαβάστε επίσης

το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 16/05, στο http://agonsysp.blogspot.gr/2017/05/16-05-2017.html#more

και το ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02/06, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ, στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο :

Σύμφωνα με τη νομοθεσία
( στο http://agonsysp.blogspot.gr/2015/06/blog-post_87.html#more, με τίτλο ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ κλπ. )

<<…όταν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτιμήσεως για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μεταθέσεως. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μεταθέσεως στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης…>>. Οπότε με την ανωτέρω διαδικασία ο ευρισκόμενος στη διάθεση συν. Σιωπίδης Απόστολος, ΠΕ04.01 τοποθετείται υποχρεωτικά στο Γ/σιο & Λ.Τ. Μεταξάδων ( ο συνάδελφος βρίσκεται με απόσπαση στο εξωτερικό ).

Θέμα 2ο :

Συζητήθηκαν διάφορες ενστάσεις συν. εκπ/κών ως εξής:

α. Ένσταση του συν. Στεργάτου Γεωργίου, ΠΕ18.13, κατά της αποφάσεως της συνεδριάσεως του ΠΥΣΔΕ της 02/06, με την οποία ζητούσε να τοποθετηθεί στο κενό Τεχνολογίας του Γ/σίου Ανθείας και κατόπιν με την πρόοδο της διαδικασίας στο 2ο Γ/σιο Διδ/χου.
Απορρίφθηκε ομόφωνα, διότι τα κενά στην Τεχνολογία του 1ου Γ/σίου Αλεξ/πόλεως και του Γ/σίου Ανθείας καλύφθηκαν από υπεραρίθμους συναδέλφους της 1ης ομάδας Σχολείων.

β. Ένσταση της συν. Λαμπρακάκη Θεοπούλας, ΠΕ18.12, κατά της αποφάσεως της συνεδριάσεως του ΠΥΣΔΕ της 02/06, με την οποία ζητούσε να τοποθετηθεί στο αντίστοιχο οργανικό κενό του 1ου ΕΠΑΛ Ν.Ορ/δος, εφ’ όσον θα ικανοποιούνταν η αίτηση του συν. Στεργάτου.
Απορρίφθηκε ομόφωνα, διότι δεν υπήρξε τελικά οργανικό κενό στο 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ορ/δος, στην ειδικότητά της.

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: