Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 26/06 ΕΩΣ 07/07/2017. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ κλπ.


Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

Α. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΥΣΔΕ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 5 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 26, 27, 28 06 και 29-06-2017 το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:
1.
Πρόεδρος
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου
2.
Αντιπρόεδρος
Πολίτης Γεώργιος, εκπ/κός ΠΕ17.07, στη θέση του Λημνιού Νικολάου εκπ/κού ΠΕ03, ο οποίος λόγω κωλύματος ( είναι υποψήφιος Δ/ντής Σχολείου ) δεν δύναται να συμμετάσχει στο Συμβούλιο
3.
Μέλος
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02
4.
Μέλος
Γκοτζαρίδης Χρήστος, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 Έβρου. Λόγω κωλύματός του, στις 26 και 27/06 συμμετείχε στη διαδικασία η Ναλμπάντη Θεοδώρα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ19-20 Έβρου
5.
Μέλος
Δόδουλα Αλέξάνδρα, ΠΕ17.08
6.
Μέλος
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
7.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως

Τα μοναδικά θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
Συνέντευξη υποψηφίων Δ/ντών Σχ. μονάδων

Αναλυτικά :

Συνεχίστηκε κανονικά η διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψηφίων Δ/ντών Σχ. μονάδων Έβρου από το πρωί της 26ης Ιουνίου έως και το μεσημέρι της 29ης Ιουνίου, οπότε και έλαβε τέλος. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων το οποίο είχε ανακοινοποιηθεί δύο φορές, έχει ανακοινωθεί και θα το βρείτε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ.
Τα χρονικά όρια της διαδικασίας τηρήθηκαν επακριβώς και πριν την είσοδο του κάθε υποψηφίου παρουσιαζόταν ο φάκελός του και διαβαζόταν το αποτέλεσμα της αξιολογήσεως του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά την ειδική συνεδρίαση της 20/06. Συμμετείχαν συνολικά στη διαδικασία 62 συνάδελφοι εκπ/κοί, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για να διεκδικήσουν 50 θέσεις Δ/ντών σε σχ. μονάδες του νομού.

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα μετά από πρόταση του Προέδρου την οποία υποστηρίξαμε, να ανακοινώσει την αναλυτική βαθμολογία κάθε υποψηφίου κατά τη διαδικασία της 19ης Ιουλίου, όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο (στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ).

Όσον αφορά τη δική μας στάση στη διαδικασία αυτή, δημοσιοποιήσαμε από τις 21/06 τη δήλωσή μας με την οποία ενημερώσαμε την εκπ/κή κοινότητα ότι δεν θα βαθμολογήσουμε - αξιολογήσουμε τους υποψηφίους Δ/ντές. Τηρήσαμε τη δέσμευσή μας αυτή απολύτως και για όλους τους συν. υποψηφίους Δ/ντές.

Διαβάστε την ανακοίνωσή μας στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ.

Β. ΠΥΣΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 14 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 28-06-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.        Επικύρωση πρακτικών της πράξης 19/23.06.2017 του ΠΥΣΔΕ Έβρου
2.        Εξέταση τυχουσών ενστάσεων κατά της απόφασης του ΠΥΣΔΕ Έβρου, με την οποία έγινε η διαπίστωση υπεραριθμίας στις σχολικές μονάδες
3.        Ρύθμιση υπεραριθμιών (χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεραρίθμων). Αναμόρφωση των πινάκων κενών - πλεονασμάτων Γενικής Εκπ/σεως και Ειδικής Αγωγής
4.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή
5.        Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως σε συνεννόηση με τον συν. αιρετό Ταταρίδη Ιωάννη, αφού επαναλάβαμε τη δήλωσή μας περί αποχής από τις διαδικασίες των επαναληπτικών υπηρεσιακών μεταβολών, την οποία είχαμε δημοσιοποιήσει την προηγουμένη ημέρα και επίσης είχαμε κοινοποιήσει στα υπόλοιπα μέλη του ΠΥΣΔΕ, ζητήσαμε την αναδιάταξη των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ώστε να συζητηθούν μετά το 1ο θέμα το 4ο και το 5ο και κατόπιν οι αιρετοί να αποχωρήσουμε. Το αίτημά μας αυτό έγινε δεκτό και άλλαξε η σειρά των θεμάτων προς συζήτηση.

Διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ τη δήλωση αποχής.

Επίσης διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ την κοινή ανακοίνωση των Α΄ ΕΛΜΕ & Β΄ ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ για την απαράδεκτη διαδικασία της επαναλήψεως των υπηρεσιακών μεταβολών.

Θέμα 1ο :

Αναβλήθηκε για την επομένη συνεδρίαση η επικύρωση των πρακτικών της 23/06, προκειμένου να αποσταλεί με ηλ. αλληλογραφία στα μέλη του Συμβουλίου το σχετικό αρχείο.

Θέμα 2ο ( 4ο της Η.Δ. ):

Χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες στους παρακάτω συναδέλφους:
α. Κεφάλας Δημήτριος, ΠΕ04.02, σε Κ.Ε.Κ.
β. Παπαευαγγέλου Μαρία, ΠΕ18.35, για δύο χρονικές περιόδους σε διαφορετικά Κ.Ε.Κ.

Θέμα 3ο ( 5ο της Η.Δ. ):

Αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεως για την επομένη συνεδρίαση. Θα ζητηθεί από τη συνάδελφο να καταθέσει κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας και περίληψη της διπλωματικής της εργασίας, ώστε το Συμβούλιο να τεκμηριώσει την απόφασή του για ύπαρξη ή μη συνάφειας.

Κατόπιν όπως αναφέραμε παραπάνω οι δύο αιρετοί αποχωρήσαμε και συνεχίστηκε η συνεδρίαση με τον Πρόεδρο και τα δύο άλλα μέλη του Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της συνεδριάσεως ενημερωθήκαμε από τον ιστότοπο της Δ.Δ.Ε Έβρου για τις αποφάσεις της συνεδριάσεως που αφορούσαν :

α. Τον νέο πίνακα των χαρακτηρισθέντων ονομαστικώς ως οργανικά υπεράριθμοι

β. Τον νέο πίνακα των οργανικών κενών

Δεν έχουμε ενημερωθεί για τις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν εκδίκαση ενστάσεων.

Διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ τη σχετική ενημέρωση.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 15 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 07-07-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Συνεχίζοντας την αποχή μας από τις επαναληπτικές διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, απουσιάσαμε και από τη συνεδρίαση αυτή. Δημοσιοποιήσαμε την πρόθεσή μας και ενημερώσαμε σχετικώς και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου.

Διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ τη δήλωση αποχής.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.           Επικύρωση πρακτικών των πράξεων, 19/23.06.2017 και 23/28.06.2017 του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ
2.           Εξέταση τυχουσών ενστάσεων κατά της αποφάσεως του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία προσδιορίστηκαν ονομαστικά οι οργανικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες
3.           Πρόταση τοποθετήσεως, των χαρακτηρισθέντων ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμοι, σε κενές οργανικές θέσεις
4.           Πρόταση τοποθετήσεως εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις (από βελτίωση, μετάθεση και διάθεση) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε
5.           Πρόταση τοποθετήσεως εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις (από βελτίωση, μετάθεση και διάθεση) γενικών μεταθέσεων

Αναλυτικά :

Μετά το πέρας της συνεδριάσεως ενημερωθήκαμε από τον ιστότοπο της Δ.Δ.Ε Έβρου μόνο για τις αποφάσεις της συνεδριάσεως που αφορούσαν:

α. Τις τοποθετήσεις σε κενά των χαρακτηρισθέντων ονομαστικώς ως οργανικά υπεράριθμοι
β. Τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των εκπ/κών από διάθεση, βελτίωση, μετάθεση στη Γενική Αγωγή καθώς και στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε
γ. Τον πίνακα των εναπομεινάντων οργανικών κενών

Διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ τη σχετική ενημέρωση.

Διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ το χρονοδιάγραμμα των υπολοίπων διαδικασιών.

Υπενθυμίζουμε πως το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τους

1.     Εκπ/κούς που θα κριθούν ως Λειτουργικά Υπεράριθμοι ή δεν θα ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ το διδακτικό τους ωράριο στην οργανική τους θέση

2.     Εκπ/κούς που θα παραμείνουν στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Έβρου και

3.     Εκπ/κούς που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ Έβρου
έχει ως εξής:

Οι εκπ/κοί των παραπάνω κατηγοριών, αφού ενημερωθούν για τα κενά και τις ώρες από τους σχετικούς πίνακες που θα αναρτήσει η ΔΙΔΕ Έβρου στην ιστοσελίδα της, θα υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ από τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι εκπ/κοί υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ για απόσπαση, θα μπορούν να συμπεριλάβουν μέσα στις 20 προτιμήσεις τους, σε κάποια θέση και την προτίμησή τους για απόσπαση στην Α/ΘΜΙΑ.

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: