Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ, από 10/09 έως 21/09!Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟ 10/09 έως 21/09/18

Α. ΠΥΣΔΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 53 ( 18o για το 2018)

Συνεδρίασε στις 10-09-2018 το ΠΥΣΔΕ Έβρου.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μώρου Γεωργία, εκπ/κός ΠΕ02, αποσπασμένη στη ΔΔΕ Έβρου

Μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως ήταν το παρακάτω:

Τοποθετήσεις για το σχολικό έτος 2018-2019:
Α. Εκπ/κών λειτουργικά υπεραρίθμων για Συμπλήρωση ωραρίου (ολική ή μερική διάθεση)
Β. Εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ – Προσωρινές τοποθετήσεις
Γ. Εκπ/κών που  αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ ή αιτήθηκαν αποσπάσεως εντός ΠΥΣΔΕ
Δ. Εκπ/κών που  αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ με διάθεση στην Α/θμια

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Α. Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ γνωστοποίησε τις ενστάσεις των συναδέλφων και ζήτησε την άποψη των μελών του Συμβουλίου.

α. Ένσταση του συν. Αναστασιάδη Θεοχάρη, ΠΕ08. Ζητούσε να αλλάξει η τοποθέτησή του λόγω συμπληρώσεως ωραρίου και αντί του Γ/σίου Ανθείας να τοποθετηθεί στο 2ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως ή στο 1ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως, για 6 ώρες. Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Είχαμε συμφωνήσει ότι για τη συμπλήρωση ωραρίου δεν θα είναι μοναδικό κριτήριο η αίτηση των εκπ/κών, αλλά πρώτα θα εφαρμόζεται η υπ αριθμ. 76099/Δ2/Αρ. Φ. 1704/ 16-05-2018 Υ.Α. αναθέσεων μαθημάτων και θα συνεκτιμάται επίσης η «λειτουργικότητα» της συμπληρώσεως. Επίσης είχαμε συμφωνήσει ότι όσοι εκπ/κοί υπέβαλαν εκπρόθεσμη αίτηση συμπληρώσεως ωραρίου ή παρέλειψαν να υποβάλουν θα κριθούν τελευταίοι. Με την παρούσα ένσταση έχουμε να εξετάσουμε αν έγινε σωστά η τοποθέτηση των ΠΕ08, μεταξύ των εκπ/κών Αναστασιάδη Θ., Φραντζεσκάκη Εμ. και Φωτάκη Χ., ουδείς εκ των οποίων υπέβαλε αίτηση. Συνεπώς με βάση το υπόλοιπο του ωραρίου τους και τα υπάρχοντα ωράρια στα κενά που υπάρχουν στα Σχολεία, προκύπτει ότι έγινε σωστά η τοποθέτηση των παραπάνω εκπ/κών με την διορθωτική απόφαση 10791/03-09-2018 της ΔΔΕ Έβρου. Προτείνω να απορριφθεί η ένσταση.
Η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα.
β. Ένσταση της συν. Αναστασοπούλου Ελένης, ΠΕ07. Ζητούσε διόρθωση των μορίων της ( από 128,82 σε 144,82 ) όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους πίνακες με τις επιλογές των εκπ/κών στην κατηγορία της συμπληρώσεως ωραρίου, ( διαβάστε τους πίνακες αυτούς στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/08/2018-2019.html ) και συνεπώς τη διόρθωση της τοποθετήσεώς της από το 3ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως, στο Μουσικό Γ/σιο Αλεξ/πόλεως με Λ.Τ. για 10 ώρες.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Πράγματι έγινε λάθος στη μοριοδότηση της εκπ/κού Αναστασοπούλου Ελ. Τα σωστά μόρια είναι 144,82. Με βάση αυτή τη διόρθωση προτείνω να γίνει δεκτή η ένσταση.
Η ένσταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

γ. Ένσταση της συν. Γκλαβοπούλου Αρχοντίας, ΠΕ02. Ζητούσε να ισχύσει και στην περίπτωσή της η ρύθμιση του ν. 4553/2018 (ΦΕΚ 119Α) για τις/τους συναδέλφους οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών και να τοποθετηθεί στη ζώνη των 20 χλμ.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Η εκπ/κός Γκλαβοπούλου Αρ. είναι οργανικώς τοποθετημένη στο ν. Έβρου στο Γ/σιο Λαβάρων. Για το ζήτημα αυτό εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 118746/Ε2/13-07-2018 εγκύκλιος από το Υπουργείο με ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για το ν. 4553/2018 ». Σύμφωνα με τη διευκρινιστική αυτή εγκύκλιο η ρύθμιση του ν. 4553/2018 (ΦΕΚ 119Α) αφορά μόνο τους εκπ/κούς που αποσπάστηκαν. Επ αυτού υπήρξε συμφωνία στο ΠΥΣΔΕ της 31/08. Προτείνω να απορριφθεί η ένσταση.
Η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα ( διαβάστε την παραπάνω διευκρινιστική εγκύκλιο στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/08/blog-post_12.html ).

δ. Ένσταση της συν. Δάγκα Άννας, ΠΕ04.01. Ζητούσε την απόσπασή της στα Τμήματα Εντάξεως των Γ/σίων της Αλεξ/πόλως για τα οποία υπέβαλε αίτηση. Ανέφερε ότι έχει την απαιτούμενη εκ του νόμου προϋπηρεσία 1 έτους στην Ειδική Αγωγή και επιπλέον διαθέτει πιστοποιητικό εξειδικεύσεως στην Ειδική Αγωγή.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Η εκπ/κός Δάγκα Αν. δεν έχει προϋπηρεσία 1 έτους στην Ειδική Αγωγή, διότι ήταν αποσπασμένη στα Τ.Ε. του 3ου Γ/σίου Αλεξ/πόλεως από 13/09/20111 έως και 30/06/2012 ( ως πλεονάζουσα, για τις ανάγκες της υπηρεσίας ) για 6ω εβδομαδιαίως κι όχι για ολόκληρο το ωράριο και επιπλέον το πιστοποιητικό που διαθέτει δεν είναι 400 ωρών όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου, αλλά πολύ λιγότερων ωρών. Συνεπώς δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την απόσπαση της ενδιαφερομένης εκπ/κού. Προτείνω να απορριφθεί η ένσταση.
Η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα.
ε. Ένσταση της συν. Διονυσιάδου Σωτηρίας, ΠΕ01. Με πρόταση του Προέδρου αναβλήθηκε η εκδίκασή της σε επομένη συνεδρίαση, εν αναμονή των υπηρεσιακών εξελίξεων.

στ. Ένσταση της συν. Δουλούδη Μαρίας, ΠΕ02. Ζητούσε να διορθωθεί η απόφαση τοποθετήσεων του ΠΥΣΔΕ της 03/09, με την οποία η συν. Κατσαρού Αποστολία, ΠΕ02, τοποθετήθηκε ως λειτουργικώς υπεράριθμη στο Μουσικό Γ/σιο με Λ.Τ Αλεξ/πόλεως και να τοποθετηθεί στο υπάρχον λειτουργικό κενό του ΓΕΛ Φερών, αφού αυτή η σχ. μονάδα είναι όμορη του Γ/σίου Πέπλου στο οποίο ανήκε έως την κατάργησή του η συν. Κατσαρού.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Η λειτουργική υπεραριθμία ρυθμίζεται κατ’ αναλογίαν της οργανικής υπεραριθμίας. Συνεπώς ο εκπ/κός που είναι λειτουργικώς ( εξ ολοκλήρου ) υπεράριθμος δεν τοποθετείται υποχρεωτικώς σε υπάρχον λειτουργικό κενό της ομάδος που είναι όμορη. Μπορεί να επιλέξει να τοποθετηθεί με τη διαδικασία των εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση. Εξ άλλου η εκπ/κός Κατσαρού Απ. είναι στη διάθεση της ΔΔΕ Έβρου, αφού το Σχολείο της έχει καταργηθεί. Άρα σωστά έγινε η τοποθέτησή της στο Μουσικό Γ/σιο με Λ.Τ Αλεξ/πόλεως, σύμφωνα με την αίτησή της. Προτείνω να απορριφθεί η ένσταση.
Η ένσταση απορρίφθηκε με ψήφους 3-2. Ψηφίσαμε να γίνει δεκτή η ένσταση της συναδέλφου διότι κατά την αποψή μας η συν. Κατσαρού Αποστολία έπρεπε ως λειτουργικώς υπεράριθμη να τοποθετηθεί στο υπάρχον λειτουργικό κενό του ΓΕΛ Φερών.

ζ. Ένσταση της συν. Θεοφανίδου Βάγιας, ΠΕ02. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν χρειάζεται να συζητηθεί, διότι θα ικανοποιηθεί η αίτησή της με τις υπηρεσιακές μεταβολές που θα γίνουν σήμερα.

η. Ένσταση της συν. Καράλη Νίκης, ΠΕ80. Ομοίως δεν χρειάστηκε  να συζητηθεί, διότι ικανοποιήθηκε το αίτημά της με τις παρούσες υπηρεσιακές μεταβολές.

θ. Ένσταση της συν. Πενέτη Αναστασίας, ΠΕ79.01. Ζητούσε να αλλάξει η τοποθέτησή της λόγω συμπληρώσεως ωραρίου και αντί του 5ου Γ/σίου Αλεξ/πόλεως να τοποθετηθεί στο Μουσικό Γ/σιο με Λ.Τ Αλεξ/πόλεως.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να μείνει ως έχει η τοποθέτησή της, διότι εξυπηρετούνται οι ανάγκες της υπηρεσίας. Θα εξεταστεί το αίτημά της αργότερα. Προτείνω να απορριφθεί η ένσταση.
Η ένσταση απορρίφθηκε με ψήφους 4-1. Ψηφίσαμε να γίνει δεκτή η ένσταση της συναδέλφου διότι με την εμπρόθεσμη αίτηση συμπληρώσεως ωραρίου που υπέβαλε, ζητούσε την τοποθέτησή της μόνο στο Μουσικό Γ/σιο με Λ.Τ Αλεξ/πόλεως.

Β. Οριστικοποιήθηκαν διάφορες μεταβολές στις τοποθετήσεις. Δεν ψηφίσαμε τις προσωρινές τοποθετήσεις όλων των κατηγοριών σύμφωνα με το κείμενο που καταθέσαμε στο ΠΥΣΔΕ στις 31/08. Διαβάστε το κείμενο στο https://agonsysp.blogspot.com/2018/08/blog-post_2.html

Οι παραπάνω μεταβολές στις προσωρινές τοποθετήσεις αναρτήθηκαν στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να τις διαβάσετε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 54 ( 19o για το 2018)

Συνεδρίασε στις 14-09-2018 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02, μέλος
4.
Καλόγερος Γεώργιος, εκπ/κός ΠΕ02, αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, στη θέση του Ταταρίδη Ιωάννη εκπ/κού ΠΕ86, ο οποίος απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μώρου Γεωργία, εκπ/κός ΠΕ02, αποσπασμένη στη ΔΔΕ Έβρου

Α. Προ ημερησίας διατάξεως ετέθη το παρακάτω θέμα:
Έγκριση αναθέσεως υπερωριακής απασχολήσεως σε Δ/ντη σχ. μονάδας

Β. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπ/κών για το σχ. έτος 2018-2019
2.        Εξέταση αναγνωρίσεως συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
3.        Εξέταση αιτήσεως θεραπείας εκπ/κού σχετικά με τη χορήγηση αδείας ασκήσεως ιδιωτικού έργου
4.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για χορήγηση αδείας ασκήσεως ιδιωτικού έργου

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Α. Προ ημερησίας διατάξεως.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση υπερωριών ως εξής (με τη σύμφωνη γνώμη του):

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ
1.
ΛΑΥΚΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
1ω/εβδ.
2ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ (Δ/ΝΤΗΣ)

Β. Θέματα της ημερησίας διατάξεως

Θέμα 1ο :

Αποφασίστηκαν διάφορες μεταβολές στις τοποθετήσεις, με εισήγηση του Προέδρου κ. Αποστολακούδη. Δεν ψηφίσαμε τις προσωρινές τοποθετήσεις όλων των κατηγοριών σύμφωνα με το κείμενο που καταθέσαμε στο ΠΥΣΔΕ στις 31/08. Διαβάστε το κείμενο στο https://agonsysp.blogspot.com/2018/08/blog-post_2.html

Οι παραπάνω μεταβολές στις προσωρινές τοποθετήσεις αναρτήθηκαν στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να τις διαβάσετε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ.

Θέμα 2ο :

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, των παρακάτω συναδέλφων:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΘΕΜΑ
1.
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ02
ΕΑΠ/ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ & ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
2.
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ86
ΔΠΘ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΗΣ/ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.
ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ04.04
ΔΠΘ/ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ/ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέμα 3ο :

Επανεξετάστηκε η χορήγηση αδείας ασκήσεως ιδιωτικού έργου, μετά από σχετική αίτηση θεραπείας που υπέβαλε η συνάδελφος Καρδαμήλα Ευδοκία, ΠΕ87.07. Μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΠΥΣΔΕ και ανάγνωση των λόγων που επικαλείται η συν. Καρδαμήλα, έγινε δεκτή ομόφωνα από το ΠΥΣΔΕ η αίτησή της, ως εξής:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
1.
ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΕ87.07
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Υπενθυμίζουμε ότι και στο ΠΥΣΔΕ της 20/08 η ψήφος μας ήταν και πάλι θετική ( Διαβάστε το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ. 50ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ/20-08-2018. στο https://agonsysp.blogspot.com/2018/08/50-20-08-2018.html ).

Θέμα 4ο :

Χορηγήθηκαν άδειες στους παρακάτω συναδέλφους, ως εξής:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
1.
ΚΑΡΑΔΑΤΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ80
Λογιστική παρακολούθηση 9 Εταιρειών
2.
ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ88.05
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ
3.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ88.05
ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ
4.
ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

Όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες, εκτός από την 1η περίπτωση που εγκρίθηκε με ψήφους 3-2. Εμείς ψηφίσαμε θετικά σε όλες τις περιπτώσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 55 ( 20o για το 2018)

Συνεδρίασε στις 21-09-2018 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Πολίτης Γεώργιος, εκπ/κός ΠΕ83, στη θέση του Λημνιού Νικολάου εκπ/κού ΠΕ03, Δ/ντoύ Γ/σίου Τυχερού, ο οποίος απουσίασε δικαιολογημένα, αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μώρου Γεωργία, εκπ/κός ΠΕ02, αποσπασμένη στη ΔΔΕ Έβρου

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπ/κών για το σχ. έτος 2018-2019
2.        Επιλογή προσωρινών Υ/δντών σχ. μονάδων
3.        Ορισμός αναπληρωτών Δ/ντών στις σχ.μονάδες όπου δεν υπάρχει Υ/δντής
4.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για χορήγηση αδείας ασκήσεως ιδιωτικού έργου
5.        Έγκριση αναθέσεως υπερωριακής απασχολήσεως σε Δ/ντη σχ. μονάδας


6.        Διόρθωση προϋπηρεσίας μονίμου εκπ/κού

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:


Θέμα 1ο :

Αποφασίστηκαν ομόφωνα οι υπηρεσιακές μεταβολές των παρακάτω συναδέλφων εκπ/κών:
α. Διάθεση 1 ΠΕ11 στην Α/θμια Εκπ/ση, για ειδικό εκπ/κό - παιδαγωγικό ρόλο. Η επιλογή του συναδέλφου θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους ευρισκόμενους ΠΕ11 στη διάθεση.
β. Γριβοκωστοπούλου Βασιλική, ΠΕ02, από το 3ο Γ/σιο Αλεξ/πόλεως, στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως για 5 ώρες διδασκαλία στο κανονικό πρόγραμμα και 15 ώρες ενισχυτική  διδασκαλία ( Υ.Α. Φ25γ/137912/Δ4/ ΦΕΚ τ.Β/Αρ. Φ. 3622/24-08-2018 - πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ ).
γ. Κουρούδη Τριάδα, ΠΕ04.01, από το Γ/σιο Σουφλίου, στο ΓΕΛ Σουφλίου, για 3 ώρες υπερωριακή διδασκαλία ( με τη σύμφωνη γνώμη της ).
δ. Λαζίδης Ευάγγελος, ΠΕ03, από το Γ/σιο Φερών, στο ΓΕΛ Φερών, για 2 ώρες ( συμπλήρωση ωραρίου ).

Θέμα 2ο :

Η επιλογή των προσωρινών Υ/δντών σε διάφορες σχ. μονάδες έγινε κατόπιν προκηρύξεως από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου ( διαβάστε την προκήρυξη στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ). Η κάλυψη των κενών και κενουμένων θέσεων που αναφέρονται στην προκήρυξη, γίνεται με βάση το Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ ( διαβάστε το έγγραφο στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ). Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«…Γ. Για τις προϋποθέσεις ορισμού υποδιευθυντή βρίσκονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018. Στην περίπτωση που προκύψει κενή ή κενούμενη θέση αυτή καλύπτεται κατόπιν προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου και της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί. Μέχρι την έκδοσή της εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναπλήρωσης (άρθρο 11 του κεφ. Ε΄ του ν. 1566/1985)….»

Στο άρθρο 11 του κεφ. Ε του ν. 1566/1985, προβλέπονται τα εξής:

«…2. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα ΣΕΚ ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το ΣΕΚ κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα ΣΕΚ ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους αναπληρωτές υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ…»

Στο Συμβούλιο κοινοποιήθηκε ο παρακάτω πίνακας των αιτήσεων υποψηφιότητας που υπέβαλαν οι συνάδελφοι 6 σχ. μονάδων, σύμφωνα με την ανωτέρω προκήρυξη:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 20-09-2018
1.
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
2ο ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ
Ε 14  Μ 06  Η 00
2.
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
2ο ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ
Ε 10  Μ 08  Η 01
3.
ΓΚΕΝΤΣΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ86
2ο ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ
Ε 16  Μ 09  Η 09
4.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ02
3ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ
Ε 27  Μ 00  Η 13
5.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ
Ε 35  Μ 00  Η 29
6.
ΛΥΜΠΕΝΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ79.01
ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ Λ. Τ.
Ε 20  Μ 09  Η 10
7.
ΜΠΑΝΤΟΥΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕ02
1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ
Ε 15  Μ 00  Η 20
8.
ΠΑΛΕΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ
Ε 14  Μ 00  Η 21
9.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ88.05
3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ
Ε 16  Μ 00  Η 22
10.
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ
Ε 11  Μ 02  Η 24

Σύμφωνα με τα παραπάνω ως προσωρινοί Υ/δντές επελέγησαν, ομόφωνα, με βάση την αρχαιότητα στην υπηρεσία οι:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ Λ. Τ., η μοναδική συν. υποψήφια, ως ανωτέρω

3ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ, οι δύο συν. υποψήφιοι, ως ανωτέρω

2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ, ο μοναδικός συν. υποψήφιος, ως ανωτέρω

3ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ, η μοναδική συν. υποψήφια, ως ανωτέρω

2ο ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ, ο συν. ΓΚΕΝΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΕ86

1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ, η συν. ΜΠΑΝΤΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΠΕ02

Για τα δύο τελευταία Σχολεία όπου οι υποψήφιοι ήταν παραπάνω από τις θέσεις, ζητήσαμε να εκφραστεί η άποψη του Συλλόγου Διδασκόντων με ψηφοφορία. Δεν έγινε δεκτό το αίτημά μας και συμφωνήσαμε στο κριτήριο της αρχαιότητας στην υπηρεσία.

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στα νέα τους καθήκοντα.

Θέμα 3ο :

Ορίστηκαν ομόφωνα οι αναπληρωτές Δ/ντές στις σχ.μονάδες όπου δεν υπάρχει Υ/δντής. Μπορείτε να διαβάσετε τον παραπάνω κατάλογο στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ
Θέμα 4ο :

Χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες στους παρακάτω συναδέλφους, ως εξής:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
1.
ΔΡΟΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ
2.
ΚΙΤΣΙΟΥΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ82
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΚ «ΘΡΑΚΗ»
3.
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΑΕΠΣ «ΒΟΡΕΑΣ» ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ
4.
ΣΑΧΤΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ87.02
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5.
ΣΦΥΡΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ87.01
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Θέμα 5ο :

Αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση υπερωριών ως εξής (με τη σύμφωνη γνώμη του):

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ
1.
ΓΚΟΥΤΖΕΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ80
1ω/εβδ.
1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ (Δ/ΝΤΗΣ)

Θέμα 6ο :

Διορθώθηκε ομόφωνα, η προϋπηρεσία της συναδέλφου Μαλιαδά Μαρίας, ΠΕ02 ως εξής:

Στο ορθό Ε 02  Μ 07  Η 03, αντί του εσφαλμένου Ε 02  Μ 01  Η 07.


Β. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΥΣΔΕ ( ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ )

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 19 ( περίοδος 2017-18 )

Συνεδρίασε στις 14-09-2018 το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:
1.
Πρόεδρος
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου
2.
Αντιπρόεδρος
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού
3.
Μέλος
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02
4.
Μέλος
Γκοτζαρίδης Χρήστος, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 Έβρου
5.
Μέλος
Δόδουλα Αλεξάνδρα, εκπ/κός ΠΕ84
6.
Μέλος
Καλόγερος Γεώργιος, εκπ/κός ΠΕ02, αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, στη θέση του Ταταρίδη Ιωάννη εκπ/κού ΠΕ86, ο οποίος απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος, μέλος
7.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μώρου Γεωργία, εκπ/κός ΠΕ02, αποσπασμένη στη ΔΔΕ Έβρου


Μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως ήταν το παρακάτω:

1.      Εξέταση παραιτήσεων Υ/δντών σχ. μονάδας
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε πως οι δύο συνάδελφοι Υ/δντές του 3ου Γ/σίου Αλεξ/πόλεως α) Κυριακοπούλου Φωτεινή, ΠΕ86 και β) Ματανάς Κων/νος. ΠΕ86 έχουν υποβάλει αιτήσεις παραιτήσεως από τα καθήκοντά τους, για σοβαρούς λόγους. Πρότεινε δε, να γίνουν και οι δύο δεκτές.
Το Συμβούλιο ομόφωνα, έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των δύο συναδέλφων, από τη θέση του Υ/δντού.

Γ. ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 10 ( περίοδος 2017-18 )

Συνεδρίασε στις 21-09-2018 το κοινό ΠΥΣΔΕ & ΠΥΣΠΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2
Ουζούνης Δημήτριος, εκπ/κός ΠΕ70, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Αντιπρόεδρος
3.
Βουρδόγλου Δήμητρα, εκπ/κός ΠΕ70, Αντιπρόεδρος ΠΥΣΠΕ Έβρου
4.
Αρίκας Χρήστος, εκπ/κός ΠΕ70, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
5.
Πολίτης Γεώργιος, εκπ/κός ΠΕ83, στη θέση του Λημνιού Νικολάου εκπ/κού ΠΕ03, Δ/ντoύ Γ/σίου Τυχερού, ο οποίος απουσίασε δικαιολογημένα, αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ΠΥΣΔΕ Έβρου
6.
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου
7.
Τσίρτσης Παναγιώτης, εκπ/κός ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
8.
Νίκου Μαντώ, εκπ/κός ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
9.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου
10.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Χαραλαμπίδου Μαρίνα, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Έβρου

Μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.                      Κατανομή εκπ/κών κοινών ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περιπτώσεως 6, παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016.
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Υπήρξε αίτημα από την Α/θμια Εκπ/ση για διάθεση ενός ΠΕ11 από τη Β/θμια Εκπ/ση, για εξυπηρέτηση ειδικού εκπ/κού – παιδαγωγικού ρόλου, μετά από εισήγηση του ΚΕΔΔΥ Έβρου. Το Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τη διάθεση αυτή. Η επιλογή του συναδέλφου θα γίνει όπως αναφέραμε στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 55 του ΠΥΣΔΕ Έβρου.


Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: