Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΥΣΔΕ 15/11/2018!

Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου ΣοφίαΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 21 ( περίοδος 2017-18 )Συνεδρίασε στις 15-11-2018 το ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ,
με παρόντα τα παρακάτω τακτικά μέλη και αναπληρωματικά μέλη:Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Πρόεδρος
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2.
Αντιπρόεδρος
Ανταμπούφης Νικόλαος, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3.
Μέλος
Ιωαννίδης Χρήστος, ως αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, στη θέση του συν. Κώστα Αθανασίου, ο οποίος απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος
4.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μπουρέλου Βαΐα, (αναπληρώτρια γραμματέας), αποσπασμένη εκπ/κός ΠΕ70Απουσίασαν δικαιολογημένα η κ. Κοσμίδου Μαριγούλα, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης καθώς κι ο αναπληρωτής της κ. Παπαθανασίου Γεώργιος, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Ξάνθης.Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως

2.        Εξέταση αιτήσεως πρώην Σχ. Συμβούλου για χορήγηση αδείας ασκήσεως ιδιωτικού έργου

3.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως για απόσπαση εντός Περιφερειακής Δ/νσεως Εκπ/σεως

4.        Εξέταση αιτήσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως

5.        Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού για απαλλαγή από τα καθήκοντα στελέχους εκπ/σεωςΤο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:Θέμα 1ο :Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές αιτήσεις, χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες άνευ αποδοχών ως εξής:Δ.Δ.Ε Δράμαςσε συν. εκπ/κό ΠΕ06 από 07/10/18 έως 31/08/19 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό και για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.Δ.Δ.Ε. Καβάλαςσε συν. εκπ/κό ΠΕ04.01 από 22/10/18 έως 31/08/19 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.Θέμα 2ο :Η αίτηση της συναδέλφου Γκαντίδου Ευαγγελίας, ΠΕ06, πρώην Σχ. Συμβούλου, διαβιβάζεται στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης, λόγω λήξεως της θητείας των Σχ. Συμβούλων.Θέμα 3ο :Στις 01/11 η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με το αρ. πρωτ. Φ.11.4/9914Α/01-11-2018 έγγραφο ( ΑΔΑ: ΨΚΛΩ4653ΠΣ-Λ3Η), δημοσιοποίησε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποσπάσεως πλεοναζόντων εκπ/κών ( Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σεως ) των 5 νομών της Περιφέρειας, (διαβάστε την ανακοίνωση στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ). Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με το Ν. 3848/2010 άρθρο 31 παρ.3. Τα στοιχεία των λειτουργικών κενών δόθηκαν από τις Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας. Υπήρξαν δύο αιτήσεις αποσπάσεως συναδέλφων:

α αίτηση από τη συν. Παραστατίδου Μαρία ΠΕ01, η οποία χαρακτηρίστηκε ως πλεονάζουσα από το ΠΥΣΔΕ Έβρου και ζήτησε να αποσπαστεί στο ΠΥΣΔΕ Δράμας. Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους πίνακες λειτουργικών κενών όπως αυτοί δημοσιεύτηκαν στην ανωτέρω πρόσκληση, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την απόσπαση αυτή, λόγω υπάρξεως κενού ΠΕ01 στη ΔΔΕ Δράμας.β. αίτηση από τη συν. Χαϊνά Δήμητρα, ΠΕ82 Μηχανολόγο, Δ.Δ.Ε. Ξάνθης. Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους πίνακες λειτουργικών κενών όπως αυτοί δημοσιεύτηκαν στην ανωτέρω πρόσκληση, γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για την απόσπαση αυτή, επειδή υπάρχουν στην ειδικότητά της λειτουργικά κενά στην ΔΔΕ Ξάνθης, συνεπώς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πλεονάζουσα.Θέμα 4ο :α. Εγκρίθηκε ( ομόφωνα ) η απόδοση 2ης ειδικότητας στην παρακάτω συναδέλφισσα:Χη Πεντίδου Χριστίνα, ΠΕ87.09, 2η ειδικ. ΤΕ02.04, Δ.Δ.Ε. Έβρου.β. Αντιθέτως απορρίφθηκε ( ομόφωνα ) η αίτηση συναδέλφου ΠΕ79.01, της Δ.Δ.Ε. Δράμας, διότι:

1. ζητεί 2η ειδικότητα χωρίς να διευκρινίζει ποια ακριβώς εννοεί

2. το πτυχίο που προσκόμισε δεν αποτελεί προσόν διορισμού για την 2η ειδικότητα που (πιθανόν) ζητείΘέμα 5ο :Με αίτησή της συν. εκπ/κός ΠΕ86, της Β’ Δ.Δ.Ε. Θες/νίκης, Συντονιστής Εκπ/σεως Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Περιγιάλι Καβάλας, ζήτησε την απαλλαγή από τα καθήκοντά της, προκειμένου να ανακληθεί η απόσπασή της, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους Το θέμα αυτό δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΑΠΥΣΔΕ, αλλά διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο από τον Περιφ. Δ/ντή Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ.Κεραμάρη. Το Συμβούλιο ανέβαλε την έκδοση αποφάσεως (ομόφωνα) και θα ζητήσει από τη συναδέλφισσα την αναλυτική αποσαφήνιση των λόγων που επικαλείται στην αίτησή της.Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail: sofiafil50@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: