Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ!


Έχοντας υπ' όψιν την υφιστάμενη κατάσταση στις σχ. μονάδες του νομού Έβρου, δημοσιεύουμε τα κενά αναπληρωτών οι οποίοι προσελήφθησαν , σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας:
( ενδεχομένως η υπηρεσία να  διαφοροποιήσει τα κενά αυτά ). 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

ΠΕ01

Α ΕΒΡΟΥ
1ο  ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ - 6 ώρες , ΓΕΛ ΦΕΡΩΝ  - 17 ώρες

ΠΕ02

Α ΕΒΡΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 1 κενό
1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 9 ώρες , 2ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 14 ώρες
ΓΕΛ ΔΙΚΑΙΩΝ  - 12 ώρες ,  ΓΕΛ Ν. ΒΥΣΣΑΣ - 11 ώρεςΒ ΕΒΡΟΥ

ΓΕΛ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   - 1 κενό

ΠΕ03

Α ΕΒΡΟΥ
ΓΕΛ ΣΟΥΦΛΙΟΥ - 8 ώρες ,  Γ/ΣΙΟ & Λ.Τ.  ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ - 15 ώρες
ΓΕΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ - 1 κενό
2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟY - 12 ώρες , ΓΕΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ - 11 ώρες
2ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 13 ώρες , ΕΣΠ. Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ - 10 ώρες
1ο ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 1 κενό

ΠΕ04.01


Α ΕΒΡΟΥ

1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 1 κενό 
1ο ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 7 ώρες , 1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ - 16 ώρες

ΠΕ04.04


Α ΕΒΡΟΥ

Γ/ΣΙΟ & Λ.Τ.  ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ - 1 κενό 
2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟY - 1 κενό 

ΠΕ06

Α ΕΒΡΟΥ
ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ - 1 κενό
1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ - 1 κενό
1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 9 ώρες , 2ο ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 14 ώρες
ΕΣΠ. ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 4 ώρες , 2ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 13 ώρες , ΕΣΠ. Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ - 6 ώρες

2ο  ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ - 16 ώρες , 4ο  ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ - 7 ώρες


Β ΕΒΡΟΥ

ΓΕΛ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   -  12 ώρες , Γ/ΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - 11 ώρες
ΠΕ07

Β ΕΒΡΟΥ
Γ/ΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - 15 ώρες

ΠΕ78
Α ΕΒΡΟΥ
ΓΕΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ - 1 κενό

ΠΕ79.01

Α ΕΒΡΟΥ
Γ/ΣΙΟ ΦΕΡΩΝ - 10 ώρες , 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ - 5 ώρες ,  Γ/ΣΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ - 8 ώρες
1ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟY - 8 ώρες,  2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟY - 12ώρεςΓ/ΣΙΟ & Λ.Τ.  ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ - 3ώρες 
1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ - 12 ώρες,  2ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ - 11ώρες 
3ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ - 10 ώρες,  Γ/ΣΙΟ Ν.ΒΥΣΣΑΣ - 5ώρες , Γ/ΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ -5ώρες , Γ/ΣΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ -3ώρες

ΠΕ80

Α ΕΒΡΟΥ
ΕΣΠ. ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 4 ώρες , 1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ - 16 ώρες , 2ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 3 ώρες
2ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ  και  Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - 1 κενό
Β ΕΒΡΟΥ
ΓΕΛ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - 1 κενό

ΠΕ81
Α ΕΒΡΟΥ
Ε.Κ.  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ - 8 ώρες , 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ - 6 ώρες , 3ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ - 9 ώρες
Γ/ΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙOY - 20 ώρες , Γ/ΣΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ - 3 ώρες

ΠΕ82

Α ΕΒΡΟΥ
ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ - 1 κενό
1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ και Ε.Κ. ΟΡ/ΔΑΣ - 1 κενό
2ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ  και  Ε.Κ. ΟΡ/ΔΑΣ - 1 κενό

ΠΕ83

Α ΕΒΡΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ  και  Ε.Κ. ΟΡ/ΔΑΣ - 2 κενά
1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ   - 8 ώρες , ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ - 15 ώρες

ΠΕ86

Α ΕΒΡΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ και Ε.Κ. ΟΡ/ΔΑΣ - 1 κενό
ΓΕΛ Ν. ΒΥΣΣΑΣ - 18 ώρες , Γ/ΣΙΟ Ν.ΒΥΣΣΑΣ - 5 ώρες
ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ - 15 ώρες

Β ΕΒΡΟΥ
ΓΕΛ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - 1 κενό
ΠΕ87.03

Α ΕΒΡΟΥ
Ε.Κ.  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ  - 10 ώρες , 1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ - 13 ώρες

ΠΕ87.04

Α ΕΒΡΟΥ
Ε.Κ.  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ  - 18 ώρες και 5 ώρες ?
ΠΕ87.09

Α ΕΒΡΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ και Ε.Κ. ΟΡ/ΔΑΣ - 1 κενό
ΠΕ88.01

Α ΕΒΡΟΥ
Γ/ΣΙΟ ΦΕΡΩΝ - 16 ώρες , 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ - 7 ώρες
ΠΕ88.02

Α ΕΒΡΟΥ
1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ και Ε.Κ. ΟΡ/ΔΑΣ - 1 κενό

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Α ΕΒΡΟΥ
ΓΕΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ  - 15 ώρες
2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟY - 15 ώρες

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και 6944838869 και e-mailxkousini@gmail.com

ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mailgdemeragon08@gmail.com

ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.grΔεν υπάρχουν σχόλια: