Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ. ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ να μελετήσουν τους πίνακες των κενών,
καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα (υποδείγματα των οποίων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ – Αναπληρωτές – Έγγραφα Αναπληρωτών).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ, από τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 έως και την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 (γραφείο 7), όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.


Δεν υπάρχουν σχόλια: