Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ. 43ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ/24-04-2018. KENA - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 43 ( 8o για το 2018) 

Συνεδρίασε στις 24-04-2018 το ΠΥΣΔΕ Έβρου.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Χαραλαμπίδου Μαρίνα, Προϊσταμένη του Διοικητικού Τμήματος της Δ.Δ.Ε. Έβρου

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Εξέταση τυχουσών ενστάσεων κατά των αποφάσεων του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία έγινε η διαπίστωση υπεραριθμίας στις σχολικές μονάδες.

2.        Ρύθμιση υπεραριθμιών (χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεραρίθμων). Αναμόρφωση των πινάκων κενών – πλεονασμάτων Γενικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής.

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

α. Αίτηση - ένσταση του συναδέλφου Μητρουλάκη Χρήστου ΠΕ11. Ζητούσε να εκδοθεί υπεραριθμία στην ειδικότητα ΠΕ11 στο Γ/σιο & Λυκ. Τάξεις Μεταξάδων, επειδή το ωράριό του είναι 11 ώρες < 12 ωρών.

Εισήγηση κ. Αποστολακούδη. Να απορριφθεί, διότι ναι μεν το ωράριό του είναι 11 ώρες, όμως οι ώρες 1ης αναθέσεως επαυξάνονται με τις 3 ώρες Project. Ομοίως έχουν υπολογιστεί και οι ώρες από την υπηρεσία σε όλα τα ΓΕΛ. Και κατά όμοιο τρόπο σκεπτόμενοι, θα πρέπει να διαγράψουμε την υπεραριθμία στην ειδικότητα ΠΕ01 στην παραπάνω σχ. μονάδα.

Η εισήγηση έγινε αποδεκτή και η ένσταση ομόφωνα απορρίπτεται. Διαγράφεται επίσης από τον πίνακα υπεραριθμιών η υπεραριθμία στην ειδικότητα ΠΕ01 στην παραπάνω σχ. μονάδα.

β. Έγγραφο του 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως, με το οποίο ζητείται η κατάργηση τους ενός από τα δύο κενά των ΠΕ02, λόγω επανυπολογισμού των διαθεσίμων ωρών στους ΠΕ02.

Εισήγηση κ. Αποστολακούδη. Το υπηρεσιακό Συμβούλιο στην προηγουμένη συνεδρίαση της 17/04 εξέδωσε οργ, κενά με βάση τους  πίνακες αριθμητικών δεδομένων (+/-) ωρών διδασκαλίας ανά ειδικότητα και ανά Σχολείο, που συνέταξε η υπηρεσία. Δεν πρέπει να μεταβληθούν τα οργ. κενά που προσδιορίστηκαν στην απόφαση της 17/04, διότι ανατρέπεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στον προσδιορισμό των τμημάτων επιλογής των ΓΕΛ σε όλο το νομό.

Η εισήγηση έγινε αποδεκτή και ομόφωνα παραμένουν τα 2 κενά στην ειδικότητα ΠΕ02 στην παραπάνω σχ. μονάδα.

γ. Αίτηση - ένσταση της συναδέλφου Γκέτσιου Ευαγγελίας ΠΕ80. Ζητούσε να διορθωθεί το λάθος στο κενό ΠΕ80 και να αναγραφεί ότι το κενό εκδίδεται στο 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδος και όχι στο 2ο Εσπ. ΕΠΑΛ Ορεστιάδος.

Εισήγηση κ. Αποστολακούδη. Πράγματι υπάρχει λάθος στον πίνακα οργ,. κενών της 17/04. Το λάθος είναι εμφανές με βάση τους πίνακες αριθμητικών δεδομένων (+/-) ωρών διδασκαλίας ανά ειδικότητα και ανά Σχολείο, που συνέταξε η υπηρεσία. και χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση κενών και υπεραριθμιών στις 17/04. Το κενό ΠΕ80 πρέπει να εκδοθεί στο 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδος.

Η εισήγηση έγινε αποδεκτή ομόφωνα και το λάθος διορθώθηκε. Από τον σχετικό πίνακα ωρών το κενό ΠΕ80 προκύπτει στο 1ο ΕΠΑΛ Ορ/δος.

Θέμα 2ο :

Α. Κατόπιν συζητήθηκε ο ονομαστικός πίνακας ( ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων ) με τις σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκαν υπεραριθμίες, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Στη συζήτηση αυτή,

Αφού υπενθυμίσαμε την τοποθέτησή μας στο προηγούμενο ΠΥΣΔΕ ( 42ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ της 17-04-2018. )

στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ

·                     ότι είχαμε ζητήσει:
Να μην εκδοθεί υπεραριθμία αν δεν υπάρχει αντίστοιχη οργανική θέση για τοποθέτηση των συναδέλφων στην ίδια ή όμορη ομάδα, όπως γινόταν μέχρι το 2015.
( Την πρόταση αυτήν την υποβάλλουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να προστατευθούν οι συνάδελφοί μας )
· κι ότι είχαμε καταψηφίσει τις υπεραριθμίες εκεί όπου δεν υπήρχε αντίστοιχο οργανικό κενό για να γίνει η άρση τους.

Ζητήσαμε ( όπως είχαμε δηλώσει εκ των προτέρων ),

α) Να μην χαρακτηριστούν ονομαστικά ως υπεράριθμοι όσοι εκπ/κοί δεν υποβάλουν αίτημα και είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στο Σχολείο τους ( αναφερόμαστε μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία ).

β) Να μην χαρακτηριστεί ως ονομαστικά υπεράριθμος όποιος εκπ/κός δεν καταλάβει οργ. κενό σύμφωνα με την αίτησή του.

Αυτή ήταν και η πρακτική των προηγουμένων ετών (πλην του 2016 και του 2017).

Η πρότασή μας δεν έγινε δεκτή και το Συμβούλιο προχώρησε επί της διαδικασίας ονομαστικού χαρακτηρισμού υπεραρίθμων.
· Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, κατά τη διαδικασία αυτή ψηφίσαμε θετικά ( και το σχετικό αποτέλεσμα ήταν ομόφωνο ) μόνο, στις 14 περιπτώσεις (από τις 110 συνολικά) που οι συνάδελφοι υπέβαλαν οι ίδιοι αίτηση ( 12 περιπτώσεις ) για τον ονομαστικό χαρακτηρισμό τους ή υπήρχε αντίστοιχο οργανικό κενό για να γίνει η άρση της υπεραριθμίας στην ίδια ή όμορη ομάδα ( 2 περιπτώσεις, ΠΕ03 1ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως και ΠΕ82 στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως ).

Σε όλες τις υπόλοιπες ( 96 ) περιπτώσεις μειοψηφήσαμε και ο ονομαστικός χαρακτηρισμός αποφασίστηκε με πλειοψηφία 4-1.

Πιστεύουμε ότι ο ελάχιστος αριθμός αιτήσεων συναδέλφων για να κριθούν και να χαρακτηριστούν ως υπεράριθμοι, δικαιώνει απολύτως τις θέσεις μας και τις απόψεις μας για το ζήτημα των υπεραριθμιών, όπως αυτές τις παρουσιάσαμε στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 42, στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ, αλλά τις διατυπώναμε και τις υποστηρίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

 

Συμπερασματικώς η έκδοση υπεραριθμίας όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό για να γίνει η άρση της, είναι μια αχρείαστη υπηρεσιακή – διοικητική μεταβολή. Ελπίζουμε να μην καταστεί στο μέλλον και επικίνδυνη!

Β. Διορθώνεται ομόφωνα ο πίνακας

ΚΕΝΑ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ( ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ )

με αριθμητικά δεδομένα (+/-) ωρών διδασκαλίας ανά ειδικότητα και ανά Σχολείο, που υπάρχει αναρτημένος
ως εξής:

ΠΕ06
2ο Εσπ. ΕΠΑΛ Ορ/δος αντί του εσφαλμένου -15, στο ορθό -7

ΠΕ87.03

3ο Εσπ. ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως αντί του εσφαλμένου 0 , στο ορθό -20

και συνεπώς με βάση τα παραπάνω, αναμορφώνεται ομόφωνα ο πίνακας οργ. κενών της 17/04.

Γ. Ο πίνακας οργ. κενών ΣΜΕΑΕ παραμένει αμετάβλητος

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


μπορείτε να βρείτε:

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΜΕΑΕ 2018

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

και ΟΔΗΓΙΕΣ γγια τις δηλώσεις των υπεραρίθμων ΑΠΟ Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


θα βρείτε ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. και ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.


Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: