Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ. ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 57 ( 22o για το 2018)!


Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 57 ( 22o για το 2018)

Συνεδρίασε στις 05-10-2018 το ΠΥΣΔΕ Έβρου.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
3.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
4.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Δαδαλιάρη Ιφιγένεια, αναπληρώτρια Γραμματέας του ΠΥΣΔΕ, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 της ΔΔΕ Έβρου.

Απουσίασε:

η συνάδελφος Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02, μέλος του ΠΥΣΔΕ, καθώς κι η αναπληρώτριά της Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη, εκπ/κός ΠΕ86, Δ/ντρια 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως, δικαιολογημένα.

Α. Προ ημερησίας διατάξεως ετέθησαν τα παρακάτω θέματα:
1.      Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γ φάσεως για το σχ. έτος 2018-2019

Β. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.            Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπ/κών για το σχ. έτος 2018-2019
2.            Διάθεση εκπ/κών στα Δ.Ι.Ε.Κ. Έβρου
3.            Εξέταση αναφοράς σχετικά με τη χορήγηση αδειών ασκήσεως ιδιωτικού έργου
4.            Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για χορήγηση αδείας ασκήσεως ιδιωτικούέργου
5.            Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπ/κών Π.Δ.Ε. για αναγνώριση
6.            Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού για διάθεση στο Μουσικό Γ/σιο Αλεξ/πόλεως

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Α. Προ ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ο :

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια εισάγεται στο ΠΥΣΔΕ θέμα για τοποθέτηση των αναπληρωτών συναδέλφων μας. Αυτό έγινε μετά από έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Αρ. Πρωτ. 164376/Ε1/03-10-2018, το οποίο αναφέρει ότι η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπ/κών γίνεται με απόφαση του Δ/ντού Εκπ/σεως, μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Συνεπώς για τους τρείς συναδέλφους αναπληρωτές που προσελήφθησαν στις 03/10, η πρόταση για τοποθέτηση ( ομόφωνα ) είναι ως εξής ( με βάση τα υπάρχοντα κενά και τις αιτήσεις τους ):

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ
1
ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΕ06
1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΟΣ
2
ΓΙΑΡΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ79.01
Γ/ΣΙΟ ΦΕΡΩΝ 11ω
Γ/ΣΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ 8ω
5Ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ 4ω
3
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ86
1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΟΣ

Β. Θέματα της ημερησίας διατάξεως

Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος, ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ γνωστοποίησε στο Συμβούλιο πως με κοινή εισήγηση των Δ/ντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως προτάθηκαν στην Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. τα παρακάτω:

α) η στελέχωση της Δ.Π.Ε. Έβρου με την εκπ/κό Γλάνια Τριανταφυλλιά, ΠΕ11, ως συντονίστριας για την εφαρμογή του εκπ/κού αντικειμένου της κολυμβήσεως, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής

β) η στελέχωση της Δ.Δ.Ε. Έβρου με τους εκπ/κούς ΠΕ11, ( δηλ. η ομάδα Φ.Α. ) :

Δαγκάκη Αναστασία, εξ ολοκλήρου, υπεύθυνη για το συντονισμό, διοργάνωση και εποπτεία αθλητικών δράσεων
Μαρίνος Κυριάκος, εξ ολοκλήρου
Γκαγκούδης Αθανάσιος, για το υπόλοιπο του ωραρίου του, δηλ. 6 ώρες
Σκαρλατίδης Αθανάσιος, για 10 ώρες ( Α/θμια Εκπ/ση )

Πληροφόρηση για το θέμα:

α) Στις 02/10 ( ώρα 14.28! ) εκδίδεται από τη Δ/νση Φ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. το έγγραφο με αρ. πρωτ. 163982/Δ5, με θέμα : «Στελέχωση των Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. με εκπ/κούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής». Το έγγραφο ζητάει από τις Π.Δ.Ε της χώρας να υλοποιήσουν τα αναφερόμενα ( δηλ. Ομάδα Φ.Α. και ορισμό υπευθύνου κολυμβήσεως ) μέχρι 05/10 !!!

β) Στις 03/10 εκδίδεται από την Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. το έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ.24.1/8990 με οδηγίες προς τις Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. της Περιφερείας, για την υλοποίηση των παραπάνω εντολών του Υπουργείου. Ως καταληκτική ημερομηνία αναφέρεται η 04/10.

γ) Στις 03/10 αποστέλλονται με ηλ. αλληλογραφία από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου, οδηγίες προς τις σχ. Μονάδες του νομού, ώστε να ενημερώσουν τους συν. ΠΕ11, για να υποβάλουν αιτήσεις εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την ομάδα Φ.Α. Ως καταληκτική ημερομηνία αναφέρεται η 04/10 και ώρα 11.00. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια, ότι το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν ανέφερε καθόλου για αιτήσεις εκπ/κών ΠΕ11!

Υπεβλήθησαν 6 εμπρόθεσμες αιτήσεις συν. εκπ/κών ΠΕ11 και 1 εκπρόθεσμη, ως εξής:

εμπρόθεσμες

Δαγκάκη Αναστασία
Μαρίνος Κυριάκος
Μεταξάς Χρήστος
Τέλιος Αριστείδης
Τόλιος Μαρίνος
Τσιακυρούδης Δημήτριος

Εκπρόθεσμες

Καρυπίδης Ιωάννης

Το Υπουργείο δηλαδή σε ένα θέμα «εύκολο», ( που έπρεπε να τελειώσει πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά ), όπως είναι η συγκρότηση των ομάδων Φ.Α. και η έναρξη των μαθημάτων στην κολύμβηση, κατάφερε και τα έκανε «μούσκεμα» για άλλη μια χρονιά. Κατά τα άλλα, βρίθουν οι επικοινωνιακές αναφορές για « την ομαλή και απρόσκοπτη έναρξη της νέας σχ. χρονιάς »! Είναι φανερό ότι το Υπουργείο, με τον απαράδεκτο τρόπο χειρισμού των θεμάτων αυτών από πλευράς του, υποτιμά τους συν. ΠΕ11 και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής!
Τα ζητήματα αυτά τα είχαμε επισημάνει εγκαίρως. Διαβάστε στο https://agonsysp.blogspot.com/2018/08/blog-post_2.html την άποψή μας.

Θέμα 1ο :

Αποφασίστηκαν οι υπηρεσιακές μεταβολές των παρακάτω συναδέλφων εκπ/κών:

α. Τάσιου Γεώργιος, ΠΕ11: διατίθεται για 11ω στο ΓΕΛ Σουφλίου ( προσωρινώς, για κάλυψη απουσίας συναδέλφου )

β. Ντεληλάμπρου Νικολέτα, ΠΕ11: επιστρέφει για 7ω στο ΓΕΛ Σουφλίου ( προσωρινώς, για κάλυψη απουσίας συναδέλφου )

γ. Στυλίδη Ειρήνη, ΠΕ79.01: αποσπάται για 14ω στο 5ο Γ/σιο Αλεξ/πόλεως και για 6ω στο Μουσικό Γ/σιο Αλεξ/πόλεως

δ. Σίμου Μαρία, ΠΕ86: διατίθεται για 2ω στο 1ο Γ/σιο Ορ/δος, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου

Η απόφαση ήταν ομόφωνη, εκτός από την μεταβολή της συν. Στυλίδη, που εγκρίθηκε με ψήφους 3-1, για τις 6ω στο Μουσικό Γ/σιο Αλεξ/πόλεως. Η δική μας ψήφος ήταν σε όλες τις μεταβολές θετική.

Θέμα 2ο :

Δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, στις ειδικότητες που ζητούνται από τα ΔΙ.Ε.Κ. Έβρου, ώστε να διατεθεί σ’ αυτά.

Θέμα 3ο :

Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ έθεσε υπ’ όψιν του Συμβουλίου αναφορά του Συλλόγου Μουσικών Εκπ/κών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά με τη μη δυνατότητα, παραλλήλου απασχολήσεως μονίμων διορισμένων εκπ/κών του Δημοσίου, σε ωδεία που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμους και λοιπούς δημοσίους φορείς.

Θέμα 4ο :

Χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες στους παρακάτω συναδέλφους, ως εξής:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
Δ.Π.Θ.
2
ΒΑΛΑΣΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ
3
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
«ΑΘΛΟΣ» ΟΡ/ΔΟΣ
4
ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΕ87.01
α. ΙΕΠ
β. ΑΤΕΙ Διδ/χου

Θέμα 5ο :

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η συνάφεια των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών, των παρακάτω αναπληρωτών συναδέλφων:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΖΗΔΡΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ79.01
Μεταπτυχιακό Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
2
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΕ02
Μεταπτυχιακό Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ.
3
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ02
Μεταπτυχιακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.
4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ80
Έχει αναγνωριστεί το 2016
5
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ03
Έχει αναγνωριστεί το 2016
6
ΨΑΡΡΑ
ΝΙΚΟΛΙΑ
ΠΕ81
Μεταπτυχιακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέμα 6ο :

Εξετάστηκε αίτηση της συν. Αποστολοπούλου Μαρίας – Βενετίας, ΠΕ80. Ζητούσε να διατεθεί για 8 ω/εβδ. στο Μουσικό Γ/σιο Αλεξ/πόλεως, για διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με τη 2η ειδικότητά της ( ΠΕ79.02 ).

Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Δεν είναι εφικτή προς το παρόν, η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, διότι δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί στο 1ο Γ/σιο Ορ/δος, από την παραπάνω μετακίνηση.
Το ΠΥΣΔΕ απέρριψε ομόφωνα την αίτηση της συν. Αποστολοπούλου.

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com

ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: