Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΑΠΟ 13-06 ΕΩΣ 16-06-2017. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δ/ΝΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝAΠΛΗΡΩΤΩΝ κλπ.Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος


 Α. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΥΣΔΕ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 2 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 13-06-2017 το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου με τη νέα του σύνθεση,
όπως αυτή προέκυψε από την υπ’αριθμ. Φ.350/40/83818/Ε3/19-05-2017 Υπουργική απόφαση ορισμού των επιπλέον μελών στα ΠΥΣΔΕ, για την διαδικασία επιλογής Δ/ντών Σχολείων, ( διαβάστε τα σχετικά στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ). Αναλυτικά η νέα σύνθεση είναι:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος

3.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος
4.
Γκοτζαρίδης Χρήστος, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 Έβρου, μέλος
5.
Δόδουλα Αλέξάνδρα, ΠΕ17.08, μέλος
6.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
7.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Α/Α
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Δημητριάδης Ιωακείμ, ΠΕ 11, υπεύθυνος Ομάδας Φυσικής Αγωγής Δ.Δ.Ε. Έβρου
2.
Πολίτης Γεώργιος, ΠΕ17.07
3.
Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη, ΠΕ19
4.
Ναλμπάντη Θεοδώρα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ19-20 Έβρου
5.
Κοτζιάκαλφας Παράσχος, ΠΕ17.04
6.
Καλόγερος Γεώργιος, ΠΕ02, αναπλ. αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
7.
Δεμερδεσλής Γεώργιος, ΠΕ03, αναπλ. αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής και ο αναπληρωτής του, καθορίστηκαν με ξεχωριστή απόφαση του Περιφ. Δ/ντύ Εκπ/σεως Ανατ. Μακεδονίας Θράκης.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δεν δύναται να συμμετάσχουν οι:

Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03 και Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη, ΠΕ19 διότι είναι υποψήφιοι Δ/ντές Σχολείων.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:
1.
Πρόεδρος
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου
2.
Αντιπρόεδρος
Πολίτης Γεώργιος, εκπ/κός ΠΕ17.07, στη θέση του Λημνιού Νικολάου εκπ/κού ΠΕ03, ο οποίος λόγω κωλύματος ( είναι υποψήφιος Δ/ντής Σχολείου ) δεν δύναται να συμμετάσχει στο Συμβούλιο
3.
Μέλος
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02
4.
Μέλος
Γκοτζαρίδης Χρήστος, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 Έβρου
5.

Δόδουλα Αλέξάνδρα, ΠΕ17.08
6.
Μέλος
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
7.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως


Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.      Κατάρτιση πινάκων υποψηφίων Δ/ντών δεκτών/μη δεκτών & η μοριοδότησή τους σε πίνακα Α και Β

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Παρουσιάστηκε ο πίνακας μοριοδοτήσεως των υποψηφίων Δ/ντών Σχ.μονάδων, όπως αυτός καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες της Δ.Δ.Ε. Έγινε συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου για τον τρόπο μοριοδοτήσεως. Εντοπίστηκα και εξετάστηκαν μεμονωμένα προβλήματα στις μοριοδοτήσεις του ανωτέρω πίνακα. Σύμφωνα με την Φ.361.22/23/91322/Ε3 Υπουργική απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο επιλογής των υποψ. Δ/ντών Σχ. Μονάδων, ο πίνακας αυτός με την ονομασία Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας, εκδίδεται και αναρτάται με ευθύνη των Δ/ντών Εκπ/σεως και όχι με απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ τον παραπάνω πίνακα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 3 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 16-06-2017 το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:
1.
Πρόεδρος
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου
2.
Αντιπρόεδρος
Πολίτης Γεώργιος, εκπ/κός ΠΕ17.07, στη θέση του Λημνιού Νικολάου εκπ/κού ΠΕ03, ο οποίος λόγω κωλύματος ( είναι υποψήφιος Δ/ντής Σχολείου ) δεν δύναται να συμμετάσχει στο Συμβούλιο
3.
Μέλος
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02
4.
Μέλος
Γκοτζαρίδης Χρήστος, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 Έβρου
5.

Δόδουλα Αλέξάνδρα, ΠΕ17.08
6.
Μέλος
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
7.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.      Εκδίκαση ενστάσεων υποψήφιων Δ/ντών 2017 ως προς τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα.
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Συζητήθηκαν διάφορες ενστάσεις συναδέλφων υποψηφίων Δ/ντών κατά του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα που εκδόθηκε από τη Δ.Δ.Ε. ως εξής:

α. Ένσταση του συν. Αναστασιάδη Πασχάλη, ΠΕ 03. Ζητούσε να μην μετρήσουν τα μόρια Διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας για τη διετία 2015-17, στους Δ/ντές που εξελέγησαν με το προηγούμενο σύστημα επιλογής ( μοριοδότηση και ψηφφορία στους Συλ. Διδασκόντων ), αφού ο τρόπος αυτός κρίθηκε αντισυνταγματικός, με την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να αποσταλεί ερώτημα στο ΥΠΠΕΘ και η κρίση επί της ενστάσεως να γίνει στον τελικό αξιολογικό πίνακα.
Ομόφωνα τα μέλη του Δ. ΠΥΣΔΕ υιοθέτησαν την εισήγηση του Προέδρου.

β. Ένσταση του συν. Αντωνίου Αλεξάνδρου ΠΕ13. Ζητούσε να λάβει επιπλέον μόρια από ετήσια επιμόρφωση.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να απορριφθεί, διότι η βεβαίωση που υπέβαλε ο συν. δεν έχει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την Υ.Α. Φ.361.22/23/91322/Ε3 που καθορίζει το πλαίσιο επιλογής των υποψ. Δ/ντών Σχ. Μονάδων.
Απορρίφθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ. ΠΥΣΔΕ

γ. Ένσταση της συν. Βαγή Φωτεινής, ΠΕ12.04. Ζητούσε να θεωρηθούν ως έτη διδακτικής υπηρεσίας και να λάβει τα ανάλογα μόρια, τα σχ. έτη 1996-97 έως 2003-2004, που υπηρετούσε στη Δ.Δ.Ε Έβρου στη θέση της Προϊσταμένης του τμήματος Εκπ. Θεμάτων, με απόσπαση για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να απορριφθεί η αίτηση, διότι στη σχετική ανωτέρω Υ.Α., καθορίζεται με δεσμευτικό τρόπο η έννοια της διδακτικής υπηρεσίας.
Η ένσταση απορρίφθηκε με πλειοψηφία 6-1. Ψηφίσαμε να απορριφθεί η ένσταση.

δ. Ένσταση του συν. Γκουτζέρη Θεοδώρου, ΠΕ 18.02. Ζητούσε  να λάβει επιπλέον μόρια από ετήσια επιμόρφωση.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να ζητηθεί από το συνάδελφο να προσκομίσει επιπλέον βεβαίωση από το Α.Ε.Ι. που υλοποίησε την επιμόρφωση. Οπότε η κρίση επί της ενστάσεως θα γίνει στον τελικό αξιολογικό πίνακα.

ε. Ένσταση της συν. Ζαβαλιάρη Θωμαΐδος, ΠΕ 02. Ζητούσε να λάβει επιπλέον μόρια, από εγκεκριμένα πτυχία ξένων γλωσσών που υπέβαλε.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να απορριφθεί η αίτηση διότι μοριοδοτούνται έως δύο(2) ξένες γλώσσες.
Η ένσταση απορρίφθηκε με πλειοψηφία 6-1. Ψηφίσαμε να γίνει δεκτή η ένσταση της συν. Ζαβαλιάρη, με την επισήμανση ότι στη συνεδρίαση της 13/06 ζητήσαμε να υποβληθεί σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο.

στ. Ένσταση της συν. Καμαργιαννάκη Κων/νιάς, ΠΕ03. Ζητούσε να λάβει επιπλέον μόρια από 2ο πτυχίο.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να γίνει δεκτή η ένσταση διότι η συν. εκτός από τα δύο (2) πτυχία που χρησιμοποίησε για να διοριστεί και ακολούθως να μεταταγεί στη Β/θμια Εκπ/ση, διαθέτει και 3ο πτυχίο.
Η ένσταση έγινε δεκτή ομόφωνα και προσμετρώνται στη συν. + 1,5 μόρια.

ζ. Ένσταση του συν. Λεμονίδη Χαραλάμπους, ΠΕ17.07. Ζητούσε να λάβει επιπλέον μόρια, από: α) επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. και β) από ετήσιες επιμορφώσεις.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να απορριφθεί η αίτηση διότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την Υ.Α. Φ.361.22/23/91322/Ε3 που καθορίζει το πλαίσιο επιλογής των υποψ. Δ/ντών Σχ. Μονάδων.
Η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ. ΠΥΣΔΕ.

η. Ένσταση της συν. Μιντσίδου Μαρίας, ΠΕ06. Ζητούσε να λάβει επιπλέον μόρια, από πτυχίο και 2ης ξ. γλώσσας ( Αγγλικών ) που υπέβαλε.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να απορριφθεί η αίτηση διότι μοριοδοτείται η πιστοποιημένη γνώση ξ. γλώσσας στο ανώτερο επίπεδο, το οποίο θεωρείται στη συγκεκριμένη περίπτωση το πτυχίο του σχετικού ΑΕΙ, με το οποίο διορίστηκε η συν.
Η ένσταση απορρίφθηκε με πλειοψηφία 6-1. Ψηφίσαμε να γίνει δεκτή η ένσταση της συν. Μιντσίδου, με την επισήμανση ότι στη συνεδρίαση της 13/06 ζητήσαμε να υποβληθεί σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο.

η. Ένσταση της συν. Ξανθοπούλου Ειρήνης, ΠΕ02. Ζητούσε να λάβει επιπλέον μόρια, από πτυχίο 2ης ξ. γλώσσας που υπέβαλε.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να γίνει δεκτή η ένσταση.
Η ένσταση έγινε δεκτή ομόφωνα και προσμετρώνται στη συν. + 0,4 μόρια.

θ. Ένσταση του συν. Παπαμιχαήλ Βασιλείου, ΠΕ04.02. Ζητούσε να λάβει επιπλέον μόρια, από συμμετοχή σε ΠΥΣΔΕ ως αναπληρωματικό μέλος.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να γίνει δεκτή η ένσταση.
Η ένσταση έγινε δεκτή ομόφωνα και προσμετρώνται στο συν. + 0,5 μόρια.

ι. Ένσταση του συν. Σιανκούρη Παναγιώτη, ΠΕ04.05. Ζητούσε να λάβει επιπλέον μόρια, από: α) συμμετοχή σε ΠΥΣΔΕ ως τακτικό μέλος και β) πτυχίο ξ. γλώσσας που υπέβαλε.

Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να γίνει δεκτή η ένσταση (α) και να απορριφθεί η ένσταση (β) διότι το πτυχίο που υπέβαλε ο συν. δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του ΑΣΕΠ.

Η ένσταση (α) έγινε δεκτή ομόφωνα και προσμετρώνται στο συν. + 0,5 μόρια.
Η ένσταση (β) απορρίφθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ. ΠΥΣΔΕ.

ια. Ένσταση του συν. Στεργάτου Γεωργίου, ΠΕ18.13. Ζητούσε να λάβει επιπλέον μόρια, από: α) πτυχίο ξ. γλώσσας που υπέβαλε και β) από ετήσια επιμόρφωση.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να απορριφθεί η ένσταση (α) διότι το πτυχίο που υπέβαλε ο συν. δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του ΑΣΕΠ και να γίνει δεκτή η ένσταση (β).
Η ένσταση (α) απορρίφθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ. ΠΥΣΔΕ.
Η ένσταση (β) έγινε δεκτή ομόφωνα και προσμετρώνται στο συν. + 0,5 μόρια.

ιβ. Ένσταση του συν. Τσάμογλου Δημητρίου, ΠΕ03. Ζητούσε να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του επειδή έχει άνω των 10 ετών εκπ/κή προϋπηρεσία.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να απορριφθεί η ένσταση διότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει να θεωρηθεί εκπ/κή υπηρεσία η προϋπηρεσία 01 έτους 02 μηνών και 18 ημερών στον ΟΑΕΔ, που έχει ο συν.
Η ένσταση απορρίφθηκε με πλειοψηφία 6-1. Ψηφίσαμε να γίνει δεκτή η ένσταση του συν. Τσάμογλου.

Διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ τον παραπάνω ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ.

Β. ΠΥΣΔΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 11 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 13-06-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Πολίτης Γεώργιος, εκπ/κός ΠΕ17.07, στη θέση του Λημνιού Νικολάου εκπ/κού ΠΕ03, ο οποίος ο οποίος απουσίασε δικαιολογημένα, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών  εκπ/κών
2.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Α. Διορθώθηκαν - αφαιρέθηκαν μισθολογικές προϋπηρεσίες από τους  παρακάτω συν. αναπληρωτές, επειδή μέρος της μισθ. προυπηρεσίας τους ήταν στα ΣΔΕ με τη μορφή μισθώσεως έργου:

α. Γιωτοπούλου Αντιγόνη, ΠΕ16.00.50
αρχική  02ε  07μ  11η
τελική  01ε  07μ

β. Σκαρλατούδη Αναστασία, ΠΕ02
αρχική  01ε  07μ  12η
τελική  03μ  03η

γ. Τσιτσικλή Παναγιώτα, ΠΕ02, αναπλ. μειωμ. ωραρίου, στην ενισχυτική διδασκαλία
αρχική  02ε  03μ  19η
τελική  01ε  11μ

δ. Χάσικου Ελένη, ΠΕ03.50
αρχική  01ε  07μ  27η
τελική  06μ  26η

κατά πλειοψηφία 4-1. Μειοψηφήσαμε διότι δεν ήταν δυνατόν να συμφωνήσουμε σε αυτή τη μισθολογική αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοί μας.

Β. Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία της παρακάτω συν. αναπληρ.:

Τσιαφάκη Χριστίνα, ΠΕ18.01,  00ε  03μ  01η

Γ. Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία της παρακάτω συν. αναπλ. μειωμ. ωραρίου:

Τσιτσικλή Παναγιώτα, ΠΕ02
00ε  03μ  12η, στο ΤΕΕ του ΟΑΕΔ
κατά πλειοψηφία 3-2. Ψηφίσαμε υπέρ της αναγνωρίσεως.

Θέμα 2ο :

Χορηγήθηκαν άδειες ομόφωνα στους παρακάτω συναδέλφους:

α. Λέφα Αλεξάνδρα, ΠΕ05 σε πρόγραμμα του τμ. Γαλλικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ
β. Τσεγγελίδου Ευθαλία, ΠΕ14.02 σε ΚΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 12 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 16-06-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Αναπομπή της υπ’ αρ. 11/02-06-2017 Πράξης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου ως προς το 2ο θέμα, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.11.3/4634/14-06-2017 της ΠΔΕ ΑΜΘ
2.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή
3.        Ένσταση εκπ/κού ΠΕ12.10 για άρση του χαρακτηρισμού του ως υπεραρίθμου

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Το θέμα αυτό αφορά το οργανικό κενό στην ειδικότητα ΠΕ09 στο Εσπ. ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως. Η Περιφ. Δ/νση Εκπ/σεως Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης διεξήγαγε έλεγχο στην σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ και με έγγραφό της ζητεί εκ νέου απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα.το ιστορικό του θέματος.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε επί μακρόν το επίμαχο αυτό ζήτημα. Κατά τη σχετική ψηφοφορία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία 3-2 ότι σωστά δόθηκε το οργανικό κενό στην ειδικότητα των ΠΕ09 στο Εσπ. ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως. Όπως είναι προφανές μειοψηφήσαμε, σύμφωνα με όσα έχουμε υποστηρίξει στις προηγούμενες συνεδριάσεις, ότι δηλ. οι ώρες είναι 10 συνολικά Α και Β αναθέσεως και δεν θα έπρεπε να δοθεί οργανικό κενό.

Θέμα 2ο :

Χορηγήθηκαν άδειες ομόφωνα στους παρακάτω συναδέλφους:

α. Γκουτζέρη Θεόδωρο, ΠΕ18.02 σε ΚΕΚ
β. Γώγογλου Αικατερίνη, ΠΕ19 σε ΚΕΚ
γ. Δεληγιάννη Αθανάσιο, αναπλ. ΠΕ18.12 στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. << ΔΗΜΗΤΡΑ>>
δ. Κοσμίδη Ιορδάνη, ΠΕ17.08 σε ΚΕΚ
ε. Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη, ΠΕ19 σε ΚΕΚ και στον ΕΛΓΟ << ΔΗΜΗΤΡΑ >>

Θέμα 3ο :

Με ένστασή του ο συν. Καλαϊτζής Στυλιανός ΠΕ12.10 ζήτησε την άρση του χαρακτηρισμού του ως υπεραρίθμου που έγινε κατά τη συνεδρίαση της 16/05, επειδή στις 26/05 εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ. ( μετά από δικαστική απόφαση ) με το οποίο καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10 και συνεπώς τα δεδομένα με τον αριθμό ωρών και τις αναθέσεις αλλάξανε στη σχ. μονάδα του.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να απορριφθεί η ένσταση ως εκπρόθεσμη.
Απορρίφθηκε ομόφωνα από τα μέλη του ΠΥΣΔΕ. Υπενθυμίζουμε ότι στη σχετική διαδικασία της 16/05 καταψηφίσαμε το χαρακτηρισμό του συναδέλφου ως υπεραρίθμου.

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: