Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ. ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟ 08/10/ ΕΩΣ 19/10/18!


Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟ 08/10/ ΕΩΣ 19/10/18


Α. ΠΥΣΔΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 58 ( 23o για το 2018)

Συνεδρίασε στις 08-10-2018 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
3.
Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη, εκπ/κός ΠΕ86, Δ/ντρια 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως,, ως αναπληρώτρια της συν. Τάκη Αγγελικής, εκπ/κού ΠΕ02, η οποία απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μώρου Γεωργία, εκπ/κός ΠΕ02, αποσπασμένη στη ΔΔΕ Έβρου

Μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως ήταν το παρακάτω:

1.        Πρόταση τοποθετήσεως αναπληρωτών εκπ/κών

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Όπως είχαμε αναφέρει και στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 57/05-10-18 ( διαβάστε στο https://agonsysp.blogspot.com/2018/10/57-22o-2018.html ), μετά από έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Αρ. Πρωτ. 164376/Ε1/03-10-2018, η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπ/κών γίνεται πλέον με απόφαση του Δ/ντού Εκπ/σεως, μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Συνεπώς για τους συναδέλφους αναπληρωτές της Δ φάσεως προσλήψεων στη Γενική Εκπ/ση, η πρόταση για τοποθέτηση ( ομόφωνα ) είναι ως εξής ( με βάση τα υπάρχοντα κενά και τις αιτήσεις τους ):

Καραγιάννη Δωροθέα, ΠΕ02, Γ/σιο & Λ.Τ. Μεταξάδων, 23ω
ΧηΒλασίου Δημήτριος, ΠΕ04.01, 3ο Εσπ.ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως 9ω, Εσπ. ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως 8ω και 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως 6ω
Τσετίνη Στυλιανή, ΠΕ04.04, ΓΕΛ Δικαίων 15ω και ΓΕΛ Ν.Βύσσας 8ω
Γουδετσίδου Αγγελική, ΠΕ80, 2ο Εσπ.ΕΠΑΛ Ορ/δος 23ω

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 59 ( 24o για το 2018)

Συνεδρίασε στις 09-10-2018 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
3.
Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη, εκπ/κός ΠΕ86, Δ/ντρια 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως,, ως αναπληρώτρια της συν. Τάκη Αγγελικής, εκπ/κού ΠΕ02, η οποία απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μώρου Γεωργία, εκπ/κός ΠΕ02, αποσπασμένη στη ΔΔΕ Έβρου

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπ/κών για το σχ. έτος 2018-2019
2.        Πρόταση τοποθετήσεως αναπληρωτών εκπ/κών

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Με αίτησή της η συν. Στυλίδη Ειρήνη, ΠΕ79.01, ζήτησε ανάκληση της αποσπάσεώς της που αποφασίστηκε στο ΠΥΣΔΕ της 05/10. Η αίτησή της έγινε ομόφωνα δεκτή και συνεπώς επιστρέφει στην οργανική της θέση.

Θέμα 2ο :

Α. Τροποποιήσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών διαφόρων φάσεων προσλήψεων

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΠΥΣΔΕ, η πρόταση για τροποποίηση τοποθετήσεων ( ομόφωνα ) των συναδέλφων αναπληρωτών είναι ως εξής ( με βάση τα υπάρχοντα κενά και τις αιτήσεις τους ):

Α ΦΑΣΗ

Τοπαλίδης Βασίλειος, ΠΕ03, η νέα τοποθέτηση είναι 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως 17ω ( 2ω για το πρόγραμμα ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ) και για 6ω στο 3ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως

Τσατσαρώνης Δημήτριος, ΠΕ03, η νέα τοποθέτηση είναι 2ο Εσπ.ΕΠΑΛ Ορ/δος 13ω, Εσπ. Γ/σιο Ορ/δος 8ω και για 2ω στο 1ο ΕΠΑΛ Ορ/δος

Γ ΦΑΣΗ

Γιαρένης Χρήστος, ΠΕ79.01, η νέα τοποθέτηση είναι 5Ο Γ/ΣΙΟ Αλεξ/πόλεως 14ω και για 9ω στο 2ο Γ/σιο Διδ/χου

Β. Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δ φάσεως

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΠΥΣΔΕ, η πρόταση για τοποθέτηση ( ομόφωνα ) των συναδέλφων αναπληρωτών της Δ φάσεως προσλήψεων είναι ως εξής ( με βάση τα υπάρχοντα κενά και τις αιτήσεις τους ):

Νοτίου Δήμητρα, ΠΕ02, 1ο ΕΠΑΛ Ορ/δος 13ω και 2ο ΓΕΛ Ορ/δος 10ω

Ελευθεράκη Βασιλική, ΠΕ78, 2ο Γ/σιο Διδ/χου 12ω και 1ο Γ/σιο Ορ/δος 11ω

Μαλιτσίδου Γεωργία - Μαρία, ΠΕ87.03, 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως 23ω

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 60 ( 25o για το 2018)

Συνεδρίασε στις 19-10-2018 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μώρου Γεωργία, εκπ/κός ΠΕ02, αποσπασμένη στη ΔΔΕ Έβρου

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.                      Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπ/κών για το σχ. έτος 2018-2019
2.                      Ανάθεση υπερωριακής απασχολήσεως
3.                      Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για χορήγηση αδείας ασκήσεως ιδιωτικού έργου
4.                      Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών εκπ/κών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
5.                      Εξέταση αιτήσεων μονίμων εκπ/κών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού / διδακτορικού τίτλου σπουδών

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Α. Μονίμων εκπ/κών

α. Τροποποιήθηκαν, ομόφωνα, οι τοποθετήσεις των παρακάτω συναδέλφων ως εξής:

Ψημμένος Ιωάννης, ΠΕ04.01, 3ο Γ/σιο Ορ/δος 17ω και διατίθεται για 4ω στο 2ο Γ/σιο Ορ/δος

Ζαμβρακίδου Παρθένα, ΠΕ05, 2ο Γ/σιο Διδ/χου 10ω και διατίθεται για 8ω στο Γυμνάσιο & Λ.Τ. Μεταξάδων και για 2ω στο Γυμνάσιο Λαβάρων

Παπαδοπούλου Φανή, ΠΕ05, Γ/σιο Ανθείας 10ω και διατίθεται για 6ω στο Γ/σιο Φερών και 4ω στο ΓΕΛ Φερών

Παπαχρήστου Θεοδώρα, ΠΕ05, 1ο Γ/σιο Αλεξ/πόλεως 11ω και διατίθεται για 10ω στην Α/θμια Εκπ/ση

Χαρίτογλου Κυριακή, ΠΕ05, 1ο Γ/σιο Διδ/χου 11ω και διατίθεται για 10 ω στο 2ο Γυμνάσιο Διδ/χου

Βαλαβανίδου Αναστασία, ΠΕ06, ΓΕΛ Φερών 14ω και διατίθεται για 6ω στο Εσπ. Γ/σιο Αλεξ/πόλεως

Κομβοπούλου Δέσποινα, ΠΕ06, Γ/σιο Φερών 18ω και διατίθεται για 2ω στο ΓΕΛ Φερών

Φωτιάδου Αικατερίνη, ΠΕ06, Γυμνάσιο & Λ.Τ. Μεταξάδων 12ω και διατίθεται για 6ω στο Γ/σιο Τυχερού και για 2ω στο ΓΕΛ Τυχερού

Ορνιθοπούλου Άννα, ΠΕ79.01, 3ο Γ/σιο Αλεξ/πόλεως 18ω και διατίθεται για 2ω στο 5ο Γυμνάσιο Αλεξ/ πόλεως

Κρομμύδα Χριστίνα, ΠΕ86, Γυμνάσιο & Λ.Τ. Μεταξάδων 8ω και διατίθεται για 8ω στο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου και για 4ω στο 3ο Εσπ. ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως

β. Προτείνεται να διατεθούν στην Α/θμια εκπ/ση, οι παρακάτω συνάδελφοι ΠΕ11:

Δεσλής Δημήτριος, εξ ολοκλήρου

Λιανόπουλος Δημήτριος, εξ ολοκλήρου

Μανδάνης Νικόλαος, εξ ολοκλήρου

Μελισσίδης Δημήτριος, εξ ολοκλήρου

Τσιακυρούδης Δημήτριος, εξ ολοκλήρου

Σιγλίδης Θεόδωρος, εξ ολοκλήρου, ως λειτουργικώς υπεράριθμος

Τάσιου Γεώργιος, ως λειτουργικώς υπεράριθμος, για 12ω στο Δ.Σ. Λαβάρων

Μειοψηφήσαμε στη λήψη της αποφάσεως αυτής διότι:

1) δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προτάσεις που είχαμε καταθέσει στο ΠΥΣΔΕ στις 31/08 για τις «πλεονασματικές» ειδικότητες ( διαβάστε στο https://agonsysp.blogspot.com/2018/08/blog-post_2.html ) και δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που είχαμε προτείνει να ισχύσουν για τη διάθεση στην Α/θμια Εκπ/ση, δηλ. μερική διάθεση και «πακέτα» τοποθετήσεων

2) δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προτάσεις των συναδέλφων ΠΕ11 ( διαβάστε στο https://agonsysp.blogspot.com/2018/08/blog-post_88.html )

3) είμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου:

· διενεργούνται ακόμα κεντρικές υπηρεσιακές μεταβολές ( αποσπάσεις, μετατάξεις κλπ., οι οποίες έπρεπε να ολοκληρωθούν τουλάχιστον πριν την 1η Σεπτεμβρίου )
·                     δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία του κολυμβητηρίου
οι εκκρεμότητες αυτές δημιουργούν σε τοπικό επίπεδο υπηρεσιακές «στρεβλώσεις», σύγχυση και πρόσθετη ταλαιπωρία στους συν. ΠΕ11

Β. Αναπληρωτών εκπ/κών

Οι συνάδελφοι αυτοί προσελήφθησαν στις 17/10 στο πρόγραμμα « ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ». Μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΠΥΣΔΕ, η πρόταση για τοποθέτηση ( ομόφωνα ) των συναδέλφων αυτών είναι ως εξής ( με βάση τα υπάρχοντα κενά και τις αιτήσεις τους ):


Θέμα 2ο :

Αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση υπερωριών ως εξής (με τη σύμφωνη γνώμη του):


Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ
1.
ΤΣΕΛΕΜΠΟΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
1ω/εβδ.
3ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ (Δ/ΝΤΗΣ)

Θέμα 3ο :

Χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες στους παρακάτω συναδέλφους, ως εξής:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
1.
 ΓΚΑΓΚΟΥ
 ΛΕΜΟΝΙΑ
ΠΕ02
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)
2.
 ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ
 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕ02
ΑΡΧΙΜΗΔΕΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΑΪΑΜΙ - Η.Π.Α.
3.
 ΖΗΔΡΟΣ
 ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΕ16
ΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
4.
 ΖΗΚΑ
 ΒΑΓΙΑ
ΠΕ02
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)
5.
 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ
 ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ86
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)
6.
 ΚΕΦΑΛΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ - STEM
7.
 ΜΑΝΔΡΑΛΗ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
 ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΕ08
ΔΗΚΕΠΑΟ/ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
8.
 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕ03
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
9.
 ΠΑΤΣΙΑ
 ΜΑΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)
10.
 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ86
1. ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ, 2. ΙΕΚ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ
11.
 ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ
 ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)
12.
 ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ
 ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΕ87.1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
13.
 ΦΩΤΑΚΗΣ
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ08
ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ /ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
14.
 ΨΗΜΜΕΝΟΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SciCo

και επιπλέον στη συν. Δαγδαλιανίδου Μπέλλα, ΠΕ79.01, έγινε διόρθωση σε προηγούμενη έγκριση, 10ω/εβδ αντί 7ω στο Ωδείο ΦΑΕΘΩΝ

Θέμα 4ο :

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η συνάφεια των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών, των παρακάτω αναπληρωτών συναδέλφων:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ78
ΕΑΠ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
2.
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
 ΔΩΡΟΘΕΑ
ΠΕ02
ΔΠΘ/ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
3.
 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ86
ΕΑΠ/ΕΚΠ/ΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
4.
 ΤΣΕΤΙΝΗ
 ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ04.04
ΑΠΘ/ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
5.
 ΦΩΤΕΙΝΟΥ
 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΕ06
ΑΠΘ/ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Θέμα 5ο :

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η συνάφεια των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών, των παρακάτω μονίμων συναδέλφων:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
 ΟΥΖΟΥΝΑΚΗ
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΕΑΠ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
2.
 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΑΠΘ/ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.
 ΤΣΑΠΑΝΗΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΔΠΘ/ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ΕΚΠ/ΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Β. ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 11 ( περίοδος 2017-18 )

Συνεδρίασε στις 19-10-2018 το κοινό ΠΥΣΔΕ & ΠΥΣΠΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2
Ουζούνης Δημήτριος, εκπ/κός ΠΕ70, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Αντιπρόεδρος
3.
Βουρδόγλου Δήμητρα, εκπ/κός ΠΕ70, Αντιπρόεδρος ΠΥΣΠΕ Έβρου
4.
Αρίκας Χρήστος, εκπ/κός ΠΕ70, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
5.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
6.
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου
7.
Τσίρτσης Παναγιώτης, εκπ/κός ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
8.
Νίκου Μαντώ, εκπ/κός ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
9.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου
10.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Μώρου Γεωργία, εκπ/κός ΠΕ02, αποσπασμένη στη ΔΔΕ Έβρου

Μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.                      Κατανομή εκπ/κών κοινών ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περιπτώσεως 6, παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016.

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

α. Προτείνεται ομόφωνα, η τροποποίηση των τοποθετήσεων των παρακάτω συναδέλφων ως εξής:

Παπαδοπούλου Φανή, ΠΕ05, ανάκληση διαθέσεως στην Α/θμια

Παπαχρήστου Θεοδώρα, ΠΕ05, διάθεση στην Α/θμια για επιπλέον 4ω/εβδ

β. Προτείνεται να διατεθούν στην Α/θμια εκπ/ση, οι παρακάτω συνάδελφοι ΠΕ11:

Δεσλής Δημήτριος, εξ ολοκλήρου

Λιανόπουλος Δημήτριος, εξ ολοκλήρου

Μανδάνης Νικόλαος, εξ ολοκλήρου

Μελισσίδης Δημήτριος, εξ ολοκλήρου

Τσιακυρούδης Δημήτριος, εξ ολοκλήρου

Σιγλίδης Θεόδωρος, εξ ολοκλήρου, ως λειτουργικώς υπεράριθμος

Τάσιου Γεώργιος, ως λειτουργικώς υπεράριθμος, για 12ω στο Δ.Σ. Λαβάρων

Μειοψηφήσαμε στη λήψη της αποφάσεως αυτής διότι:

1) δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προτάσεις που είχαμε καταθέσει στο ΠΥΣΔΕ στις 31/08 για τις «πλεονασματικές» ειδικότητες ( διαβάστε στο https://agonsysp.blogspot.com/2018/08/blog-post_2.html ) και δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που είχαμε προτείνει να ισχύσουν για τη διάθεση στην Α/θμια Εκπ/ση, δηλ. μερική διάθεση και «πακέτα» τοποθετήσεων

2) δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προτάσεις των συναδέλφων ΠΕ11 ( διαβάστε στο https://agonsysp.blogspot.com/2018/08/blog-post_88.html )

3) είμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου:

· διενεργούνται ακόμα κεντρικές υπηρεσιακές μεταβολές ( αποσπάσεις, μετατάξεις κλπ., οι οποίες έπρεπε να ολοκληρωθούν τουλάχιστον πριν την 1η Σεπτεμβρίου )
·                     δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία του κολυμβητηρίου
οι εκκρεμότητες αυτές δημιουργούν σε τοπικό επίπεδο υπηρεσιακές «στρεβλώσεις», σύγχυση και πρόσθετη ταλαιπωρία στους συν. ΠΕ11

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: